Zenová zahrada k meditaci

Zenová zahrada a evropské zahrady. Zenová zahrada a prostor k meditaci. Základem zenu je meditace vsedě, takzvaný zazen. V lotosovém sedu může člověk vydržet celé hodiny. Důležitý je pravidelný dech a nenechat se ničím rušit.

Zenová zahrada a evropské zahrady

** Na rozdíl od klasických evropských zahrad zde není nutná symetrie, opakování a pravidelnost.** Harmonie totiž nevychází z pravidelnosti nebo opakování, ale z přístupu k přírodě. Používá se lichý počet kamenů, stromů a rostlin a také jejich rozdělení musí být liché. Zenová zahrada není od toho, aby se po ní pobíhalo. Jsou zde pouze jeden či dva vymezené chodníky, které vedou k meditačním místům.

Zenová zahrada - zásady tvorby

Klasickou zenovou zahradu tvoří bambus nebo bonsaj, červený javor dlanitolistý (hodí se na slunné místo), korejská jedle nebo japonská slivoň. Na stinná místa se hodí kapradí nebo mech. V zenových zahradách obvykle nejsou květiny ani kvetoucí stromy (odpoutávají pozornost od meditace), ale pokud chcete, můžete vysadit magnólii. Začlenit můžete i vodopády, různé rybníčky a jezírka. Základem jsou vždy kameny a písek. Nezapomínejte na lichý počet rostlin!

Zenová zahrada a prostor k meditaci

** Zenové zahrady jsou prostorem k meditaci, díky které se podle zenbudhismu můžeme naučit žít v harmonii.** Vytvářely je zenoví filosofové a mniši podle speciálních pravidel. Jsou ztělesněním duchovní symboliky. Budete cítít, jak z vás postupně odchází stres i napětí.

Zenová zahrada a její zajemství v symbolech

Každá složka zenové zahrady něco znamená. Například **uhrabaný štěrk nebo písek představuje oceán a nepřítomnost myšlenek. Kameny nahrazují hory, oblaka a zemi. Proudící voda představuje zdroj života.
**## Zenová zahrada a vztah k životu

** Základem zenu je meditace vsedě, takzvaný zazen.** V lotosovém sedu může člověk vydržet celé hodiny. Důležitý je pravidelný dech a nenechat se ničím rušit. A právě k tomu slouží zenová zahrada. Díky meditaci se může člověk postupně osvobodit od myšlenek, které negativně působí na jeho život a objevit v sobě oázu klidu. Z tohoto sebeuvědomění a sebepoznání se pak zrodí nový vztah k životu a harmonie s okolím.

Péče o zenovou zahradu

** Zenová zahrada moc péče nevyžaduje**, záleží na množství rostlin, které vysadíte. Zenoví mniši věří, že osvícení lze dosáhnout i prací v domácnosti nebo na zahradě, proto pečlivě uhrabávají písek každý den a keře jsou pečlivě zastříhují.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21621 (zahrada-bydleni.cz#9791)


Přidat komentář