Zahrádka před domem - předzahrádka

Většina předzahrádek je orientována na severní nebo východní strany, proto jsou většinu dne pohrouženy ve stínu. Mezi rostliny, které snáší stín patří mahónie, bobkovišeň, třezalka, šeřík, kalina.

Zahrádka pro odpočinek

Předzahrádka je prostor, který asi nebude sloužit k odpočinku ve volných chvílích. Předzahrádka odděluje soukromý prostor od veřejného a pro kolemjdoucího „diváka” představuje pohled, který o vkusu a umu majitele napoví hodně.

Zahrádka jako harmonie

Správně vytvořená předzahrádka vytváří harmonicky celek se stavením. Plocha předzahrádky nebývá moc velká, přesto ji lze vytvořit k reprezentativní části vstupu do domu. Přestože trendem je „nebýt viděn”, kdy se používají vysoké ploty (třeba živé ploty) a ploty zarostlé popínavkami, přesto existují ti, kteří se snaží nabídnout předzahrádku přímo pro pohled ostatních. Harmonie v předzahrádce docílíme sladěním stylu domu s typem oplocení a výběrem rostlin. K venkovskému domu se hodí jednoduchý dřevěný plot porostlý popínavkami a rostlinami s velkými květy. U moderních staveb dochází ke kombinaci štěrkových ploch se stálozelenými tvarovanými rostlinami.

Plánování předzahrádky

Před plánováním předzahrádky musíme brát zřetel na klimatické a světelné podmínky, které souvisí s orientací ke světovým stranám. V plánu se nesmí zapomenout také na to, zda součástí bude příjezdová cesta pro auta, jestli bude předzahrádka bez plotu apod.

Zahrádka a rostliny

V předzahrádce se často používají kompozice z tvarovaných rostlin, ať už v nádobách nebo přímo zasazených v půdě, formovaných do geometrických (kulatých) tvarů. Pro tvarování se hodí zimostráz, tis nebo bobkovišně. Základní plochu by měl tvořit nízce posečený trávník. Vhodné jsou také kombinace růží na kmínku se zakrslými formami jehličnanů. Předzahrádka často využívá živých plotů ze stálozelených dřevin, např. z ptačího zobu. Předzahrádku oživí také letničky a kvetoucí trvalky. Pokud zvolíme rostliny, které mají odlišné vegetační období, můžeme se těšit proměnlivou krásou rostlin po celý rok.

Zahrádky a stříhání dřevin

Tvarování a stříhání dřevin může být časově náročné, ale předzahrádka nemusí být nutně pracná. Kouzelně působí také jednoduchá kombinace kamene a trávy. Na slunné stanoviště se hodí také bujně rostoucí okrasné trávy. Oživení předzahrádky mohou pomoci kvetoucí rostliny v kamenných nádobách.

Zahrádky a vhodné rostliny

Většina předzahrádek je orientována na severní nebo východní strany, proto jsou většinu dne pohrouženy ve stínu. Mezi rostliny, které snáší stín patří mahónie, bobkovišeň, třezalka, šeřík, kalina. V malých předzahrádkách volíme také nízko rostoucí stromy s kulatou nebo úzkou korunou (kulatá odrůda akátu nebo javoru).

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21615 (zahrada-bydleni.cz#9425)


Přidat komentář