Trávník a druhy trávníků

Travní koberec je vhodný do okrasných zahrad, parků a sportovních ploch, ale může zkrašlovat i vaši zahradu. Díky němu se nemusíte bát travních plevelí nebo chorob, řešit složení travní směsi, množství osiva apod.

Druhy trávních koberců

Travní koberce se nejčastěji prodávají v podobě pásů o rozměrech 100 x 40 cm nebo čtverců o rozměrech 30 x 30 cm. ## Travní koberec a jeho výhody

Travní koberec je vhodný do okrasných zahrad, parků a sportovních ploch, ale může zkrašlovat i vaši zahradu. Díky němu se nemusíte bát travních plevelí nebo chorob, řešit složení travní směsi, množství osiva apod. Nemusíte čekat několik týdnů, až tráva vyroste a **můžete jej začít užívat hned. Navíc je všude stejně hustý a tím působí velmi esteticky.
**## Trávník – a trávní koberce

Trávní neboli trávníkový koberec je předem vypěstovaný trávník, který speciální stroj odřízne i s potřebným drnem a svine. Pásy se pak pokládají na předem upravenou půdu.

Příprava půdy na pokládku trávního koberce

** Před pokládkou travního koberce je třeba zbavit plochu starého porostu. Pak se půda zkypří** a týden nechá v klidu. Pohnojí se, pokryje speciálním písčitým trávníkovým substrátem a teprve pak se může trávníkový koberec pokládat. ## Pokládky travního koberce

** Po sloupnutí trávníkových pásů je pokládáme na délku tak, aby na sebe co možná nejtěsněji navazovaly. Přebytečné části pásů odřežte a položený trávník utužte válcováním.**## Travní koberce a jak o něj pečovat

** Po položení je třeba trávník po dobu dvou týdnů zavlažovat**, a to minimálně jednou denně. První sečení můžete provést nejdříve po osmi dnech, kdy by měl trávník dosahovat výšky 8 cm. Zkracujte jej maximálně o třetinu své délky. V létě se seče jednou týdně, na jaře dvakrát. Do dvou týdnů od pokládky by mělo přijít na řadu hnojivo. Dlouhodobě působící hnojiva dodávají trávníku živiny po dobu až deseti týdnů. Zhruba po třech týdnech bude travní koberec dobře zakořeněn a spojen s půdou.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21620 (zahrada-bydleni.cz#9774)


Přidat komentář