Skalka - jak ji zakládat

Skalky začínají být čím dál více v oblibě, protože na poměrně malé ploše dokážou vytvořit estetický požitek. Při zakládání skalky je však třeba vědět několik zásad, abychom se mohli kochat jejich krásou.

Jak sestavit skalku - jak postupovat

Sestavit skalku znamená vědět, jakým způsobem kombinovat jednotlivé rostliny, keře a kameny. Ale je třeba mít také určitou míru vkusu. Je třeba při výběru rostlin dbát na jejich potřeby, vhodné kombinace, světelné podmínky, půdu… Předem byste si měli položit několik otázek. **Kde umístit skalku? Nebude stát přímo před okny? **

Jak zakládat skalku - skalka jako kus estetiky

Skalka přináší na malém kousku volné půdy estetickou krásu našich představ. Vytvoření okrasné zahrady můžeme přenechat odborníkům, nebo si ji můžeme vytvořit sami podle svých vlastních představ. Je však třeba znát předem, jakým způsobem postupovat.


Skalka a přípravy skalniček

  • Snažte se předem poznat nejběžnější druhy skalniček.
  • Poučte se o nárocích rostlin, rychlosti růstu.
  • Berte v úvahu klimatické a půdní podmínky a udělejte si orientační seznam druhů, které budete shánět.
  • Skalka musí respektovat terén. Pokud je na rovině, měla by navazovat na stěnu nebo zídku.
  • Dřeviny nevysazujte do popředí – hodí se do většího prostoru.
  • Na skalce si ponechte dostatek místa pro letničky.
  • Odhadněte jaké velikosti dosáhnou rostliny po deseti nebo lépe dvaceti letech.
  • Větší kameny jsou sice náročnější na přepravu, ale jenom z malých oblázků se tvoří skalka těžko.

Skalky - umělé zahradní skalky

Umělé zahradní skalky začínají být čím dál více v oblibě. Zřejmě i proto, že se zmenšují plochy zahrad kolem domů, nebo proto, že skalničky takto lze pěstovat i v mísách a korytech, ba dokonce i na balkóně. Na dobrou skalku stačí i malá plocha. Pokud budete zakládat skalku poprvé, je dobré začínat nejdříve s malou skalkou, kde získáte základní zkušenosti. Je totiž téměř pravidlem, že začátečník svou první skalku po čase rozebere a přestaví na dokonalejší.

Skalka a její stavba

Poloha a stavba skalky

Stavba skalky má určité zásady, jejichž nedodržení má za následek hynoucí rostlinky. Nejvhodnější je poloha na východní straně zahrady. Skalku nebudujte pod stromy, ale pod širým nebem.

Kámen a směsi pro tvorbu skalky

Zásadně nepoužívejte směs různých druhů kamenů. Je vhodné nasbírat kameny z okolí lomu, které jsou zvětralé, omšelé, s ne příliš ostrými hranami. Používá se rovněž vápenec, travertin, tuf, pískovec, opuka, hrubozrnná žula, břidlice. Nehodí se kameny výrazně oblé až kulaté. Postavení skalky musí být citlivé, je třeba snažit se dodržovat směr vrstev kamenů podle jejich štěpení, rovnat je tak, aby na sebe opticky navazovaly a nebyly jednotlivými body na skalce. Kámen plní jak funkci estetickou, tak má svou důležitou funkci pro rostliny – vytváří rostlinám krátkodobé i dlouhodobé přistínění, případně ochranu před větrem atd.

Půdní substrát pro skalky

Není vhodné sázet vše do jedné zeminy. Je užitečné vědět odkud rostlina pochází, kde roste v přírodě. Podle toho se také připravují půdní substráty. Pro vytvoření skalniček je také nezbytný štěrk a písek, který provzdušňuje půdu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21618 (zahrada-bydleni.cz#9767)


Přidat komentář