Návrhy a realizace zahrad - Praha a okolí

Máte zahradu, se kterou nejste spokojeni? Představovali byste si svou zahradu úplně jinak? Pokud chcete zahradu předělat, pak máte dvě možnosti. Buď vše zvládnete sami, anebo vsadíte na profesionální pomoc.

Mnoho lidí, především ve městech, si představuje takovou zahradu, která bude stále krásná i bez jakékoliv údržby. Proto po zahradnících požadují, aby vytvořili právě takovou zahradu, ve které nebudou muset nic dělat. Zkušenosti ukazují, že něco podobného však není možné. Na druhou stranu spoustu těch, kteří se dříve zahradním pracím vyhýbali, po čase pozná, že je vlastně baví a dělají je rádi. A co vy?

Může být zahrada tzv. bezúdržbová?

Pokud by Vám nevadilo, že se zahrada postupem času přemění v lepším případě v les a v horším případě v neprůchozí hustým a vysokým plevelem zarostlou plochu, pak může být zahrada doslova bezúdržbová. Většina majitelů pozemku si však svou zahradu představuje zcela jinak.

Na rodinných zahradách jde především o to, aby bylo možné na zahradě trávit volné chvíle – odpočívat i sportovat, scházet se s rodinou, přáteli a známými u dobrého jídla a pití, užívat si klidu a pohodlí a netrápit se přitom s pracnou údržbou.

Nějakou údržbu však zahrada bude potřebovat vždycky (přinejmenším pravidelné sekání trávy je nutností), ale je jen na Vás a Vašem rozhodnutí, o jak pracnou a jak častou údržbu půjde – o tom rozhodujete již při navrhování (plánování) zahrady a už jen proto se vyplatí návrh nepodcenit a pokud možno, nechat si poradit od profesionála, nebo poctivě nastudovat informace z kvalitní literatury.

Relaxace a odpočinek na zahradě může být i aktivní

Když zvažujeme, zda zvolit zahradu, která bude potřebovat jen sekat trávu, anebo takovou, kde bude potřeba pravidelných prací vykonávat více, měli bychom se zamyslet nad tím, jaké jsou naše preference, co nás baví a jak si vlastně odpočinek na zahradě představujeme. Odpočívání si totiž každý představuje jinak – zatímco pro jednoho je to jen polehávání, pro jiného může být odpočinkem a relaxací i aktivní práce na zahradě.

Řezání a stříhání keřů a stromků, okopávání záhonů, vytrhávání plevele, pravidelné sekání trávníku – zatímco někdo v těchto pracích vidí jen nepříjemnou povinnost, které se chce vyhnout, pro mnoho zahrádkářů jsou tyto činnosti naopak tím, co na zahradě dělají velmi rádi a na co se vždy těší. A když je vytrvalá a poctivá práce korunována sklizní vlastních zeleninových a ovocných plodů, ořechů nebo bylinek, je radost o to větší.

Profesionální návrh zahrady - Praha a okolí

Jak jsme si již řekli, založení zahrady by měl vždy předcházet návrh. Ten si můžete vytvořit sami, avšak pokud Vám chybí znalosti a zkušenosti, můžete vsadit na profesionální zahradníky, kteří návrh vytvoří dle Vašich představ a preferencí a zároveň do něj promítnou své odborné znalosti a principy vytváření zahrad, díky čemuž by měla vzniknout ideální zahrada, ve které se bude všem rostlinám správně dařit a kde budete muset pracovat jen tolik, kolik budete sami chtít.

Co umožní kvalitní návrh zahrady?

Návrh zahrady, to je jakýsi plán, který nám ukáže, jak by mohla zahrada vypadat po své proměně, resp. jak vypadat bude, pokud se plán rozhodnete zrealizovat. Jestliže se jedná o zahradu zcela nebo téměř bez porostů, v návrhu uvidíte, jak bude zahrada vypadat v době, kdy nově zasazené keře, stromy a ostatní rostliny povyrostou a budou zabírat větší plochu do výšky i do šířky. A právě proto je plánování vysazování rostlin a především stromů velmi důležité, neboť při jejich vysazení příliš blízko sebe by si po určité době začaly navzájem konkurovat a „přetlačovat“ se o místo.

Samozřejmě to není jediný důvod, proč je před založením zahrady dobré vytvořit si návrh (plán). Ve 3D návrhu uvidíte z různých úhlů, jak vypadají rostliny ve zvolených kombinacích, jak bude zahrada vypadat na jaře v plném květu, jak v létě a jak na podzim, jakou vysazené rostlinstvo vytvoří clonu, která na zahradě zajistí soukromí atp.

Díky návrhu se také podstatně zkrátí čas pro vytvoření zahrady, protože bude jasné jaké rostliny zakoupit a kam je zasadit, takže nebudou nastávat žádné zmatky ani vysazování stylem „pokus-omyl“. Zkráceně řečeno kvalitní návrh pro vytvoření zahrady Vám umožní určit již nyní, jak bude zahrada vypadat třeba za 10, 20 nebo 50 i více let a při zakládání zahrady Vám ušetří čas, nervy i peníze.

Jak vypadá návrh zahrady?

Máte-li se zahradničením určité zkušenosti nebo pokud jste činorodí, můžete si plán pro vytvoření zahrady vytvořit sami. Jestliže však raději využijete zkušeností profesionálů, nechte si návrh zahrady vytvořit specializovanou firmou.

Pracovník zahradnické firmy navštíví Vaší zahradu, přičemž vyhodnotí veškeré vlastnosti pozemku důležité pro zahradničení, jako jsou velikost parcely a její orientaci vůči světovým stranám a dále druh a kvalitu půdy, přičemž ta se může na různých částech pozemku značně lišit, sklon pozemku, kde se na pozemku nacházejí vlhká a kde suchá místa, jak je pozemek vystaven větrům atp.

To ale stále není všechno – abyste se na zahradě cítili spokojeni a líbila se Vám, potřebuje pracovník firmy znát Vaše preference, co se Vám líbí, co ne, jaké jsou Vaše oblíbené rostliny, kolik času jste ochotni trávit údržbou zahrady, zda se na pozemku chcete zabývat také ovocnictvím a zelinářstvím apod. Na základě všech těchto údajů bude vytvořen originální návrh zahrady na míru pro Vás a Váš pozemek.

Realizace zahrady - Praha a okolí

Nechali jste si vytvořit profesionální návrh zahrady, anebo jste vsadili na své vlastní nápady, cit a zkušenosti? Ať tak či onak, návrh je teprve začátek a bez zrealizování by vlastně nebyl ničím.

Nyní se před Vámi opět otevírá otázka, zda při realizaci vystačit sám, anebo vsadit na zahradnickou firmu, která Vám zahradu vytvoří dle Vašeho vlastního návrhu anebo toho, který Vám vytvořil profesionál. A protože návrhy zahrady obvykle nabízejí zahradnické firmy, může Vám realizaci zahrady provést tatáž firma, která vytvořila návrh.

Pokud jste byli při spolupráci na návrhu zahrady spokojeni, proč toho nevyužít a nenechat si stejnou firmou zahradu také zrealizovat? Ubude Vám tím starost s výběrem, nákupem a přepravou rostlin, pracnou úpravou terénu, hloubením jam, vytvářením záhonů apod. Profesionální zahradníci díky své zkušenosti navíc dokážou určit, na kterém místě se bude dařit tomu či onomu druhu, jak rostliny před vysazením upravit, jaká použit hnojiva, jaký typ trávníku zvolit atd.

Na druhou stranu vytvořit si zahradu sám je také velký zážitek. Díky tomu budete se zahradou svým způsobem propojení a budete z ní mít o to větší radost. Pokud však nemáte dostatek sil nebo času, anebo raději vsadíte na letité zkušenosti zahradníků, je profesionální realizace zahrady dobrou volbou.

Zahrada okrasná či užitková?

Stojíte před těžkým rozhodnutím o tom, jakou zahradu by jste měli mít, jestli okrasnou nebo užitkovou? Musíte především myslet na to, kolik času jste schopni zahradě věnovat. Zda-li máte na zahradě vysazené stromky, brambory, okurky, rajčata, záhony na jahody, všechny tyto plodiny potřebují každodenní péči a zalévání. Stromky se musí zastřihávat, jahody sbírat a hnojit, stejně jako rajčata a okurky. Pokud máte zájem o užitkovou zahradu, měli byste mít pro ni dostatek času, starat se o ni tak, aby vám vše plodilo tak, jak by mělo a jak si představujete. Užitková zahrada není vhodná pro lidi, kteří jsou od rána do večera v práci a nemají žádný volný čas. Méně náročná je zahrada okrasná. Tato zahrada stále více převažuje nad užitkovou. Tato tendence souvisí se stále stoupající životní úrovní, kdy si člověk chce na zahradě především odpočinout v krásném prostředí, a ne produkovat ovoce a zeleninu. Okrasná zahrada má především obohacovat život svou krásou a poskytovat místo pro odpočinek, ale ovlivňuje i mikroklima a ozdravuje prostředí.

Okrasné stromy v zahradě - Praha a okolí

Vzrostlé stromy odedávna zdobily sídla panovníků, vesniček a dokreslovaly celkový dojem prostředí. Stromy spolu se zahradními stavbami tvoří kostru výtvarného řešení zahrady a do velké míry ovlivňují její styl a strukturu. Ve většině zahrad hrají hlavní roli okrasné stromy. Okrasné stromy se dají dělit na okrasné jehličnany a okrasné listnáče. Výběr konkrétního stromu nezávisí pouze na tom, která dřevina se nám líbí. Nejdůležitější je správný výběr, vláhové podmínky, účel, pro který dřevinu vysazujeme a umístění stromů v zahradě – špatně zvolené umístění stromů by časem mohlo být spíše na obtíž, třeba tím, že budou stínit tam, kde nemají.

Pokládka a výsev trávníku - Praha a okolí

V situaci, kdy není čas na založení trávníku klasickým způsobem, tj. výsev travních semen, je možno zvolit alternativní cestu, kterou je položení předpěstovaného travního koberce. Tato pokládka je mnohonásobně rychlejší a trávník je možno využívat již přibližně 14 dní od pokládky. Travní koberec je bezplevelný, bez mechu a chorob, nevyžaduje tak pečlivou zálivku a po zakořenění ho není nutno přihnojovat. Naopak založení trávníku výsevem je levnější, ale zase mnohem pracnější - zvláště zpočátku je nutné neustálé zavlažování oseté plochy, aby semena nezaschla.

Tvorba jezírek a vodních ploch - Praha a okolí

Budování jezírek a vodních ploch v zahradách se v dnešní době těší stále větší oblibě. Voda v zahradě zpříjemňuje pobyt, dotváří celkovou atmosféru a v neposlední řadě také zlepšuje tamní klima. Před tvorbou zahradního jezírka a vodních ploch je důležité, dobře si promyslet jejich tvar, velikost a začlenění do zahrady. Je řada možností jak a jaké jezírko či vodní plochu vybudovat. Abychom měli z jezírka či vodní plochy radost a trávili u něj chvíle pohody, je zapotřebí, aby bylo funkční a nebylo příliš náročné na údržbu. Stavbu jezírka či vodních ploch nedoporučujeme provádět svépomocí. Jezírko tvoří křehký ekosystém a vždy je vhodné, když jej založí profesionálové pro účel, ke kterému je vytvořeno.

Střešní zahrady - Praha a okolí

Střešní zahrada je obytnou místností, která nemá strop. Nachází se na konstrukci a povětšinou nemá styk se zemí. Může se jednat o střechy budov, podzemní parkoviště, terasy apod. Běžně se na ní nachází trávník, byliny, traviny, keře nebo stromy, proto je péče o tuto zahradu intenzivní a může být i relativně náročnější. Střešní zahrady poskytují soukromí a nové pobytové prostory, často s atraktivním výhledem. Snižují víření prachu, nečistot a zlepšují mikroklima. Mají takřka neomezenou životnost a jejich význam nespočívá pouze v jejich ryze funkčních aspektech, ale i v neměřitelných hodnotách zvýšené kvality bydlení. Střešní zahradu si bez rady a pomoci odborníka sami nevytvoříme. Odborníci založí zahradu, podchytí veškerá rizika a ohlídají si nejdrobnější detaily.

Instalace závlahových systémů - Praha a okolí

Máte zájem o instalaci závlahových systémů? Profesionální firma Vám zrealizuje Vaši závlahu, vypracuje návrh závlahového systému, poradí, zda zvolit závlahu postřikem, jak vybrat kapkovací potrubí či jiný typ mikropostřiku či podzemní závlahy. Firma Vám také poskytne kompletní informace o jednotlivých komponentech od výsuvných postřikovačů, přes ovládací jednotky, trubní rozvody až po čerpací stanici či filtr.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21625 (zahrada-bydleni.cz#9820)


Diskuze a zkušenosti

Jana | 09.06.2014 12:05
Re: Návrhy a realizace zahrad - Praha a okolí Skvěle odvedená práce, doporučuji.


Přidat komentář