Moderní zahrada - sochy na zahradu

Moderní zahrada - vizuální dominanta a nápady. Volba ústředního prvku zahrady. Vytvoření skulpturálního dojmu. Exteriér - zahrada. Volba velikosti sochy v zahradě. Předměty na zahradu.

Moderní zahrada - vizuální dominanta a nápady

Zahrádka v malém prostoru potřebuje určitý prvek, který by působil jako kulminace, jako ta pověstná „tečka nad i” celého řešení. Vizuální dominantou může být voda, lavička nebo jiný poutavý prvek; jestliže zahrada nemá žádnou z takových zajímavostí, budete muset být vynalézavější.

Volba ústředního prvku zahrady

Je-li řešení zahrady moderní, význačným rysem může být plastika, je-li tradiční, může to být socha. Mnozí dají přednost něčemu mezi tím, protože plastika je často příliš drahá a socha zase příliš velká. Místo toho můžete použít květináč nebo soubor květináčů, osázenou nádobu, valouny nebo ozdobnou nástěnnou plaketu, výklenek ve stěně nebo dokonce jen letmý pohled zarámovaný třeba falešným oknem s okenicemi na stěně. Ať zvolíte cokoliv, musí to poutat zrak a zároveň dávat ,,raison ďétre” struktuře zahrady i rostlinám v ní.

Vytvoření skulpturálního dojmu

Mnozí z nás jsou ve volbě význačných rysů pro exteriér bázliví a výsledkem je, že řešení zahrady nezíská dostatečně silný výraz, nebo se jeho charakteristické rysy utopí v rostlinách. Stává se to, když předmět je umístěn příliš nízko, takže není vidět při pohledu z interiéru domu. Předmět má být umístěn tak, aby vévodil, ale nemusí právě dominovat: polovina tajemství jeho správného zasazení v exteriéru spočívá totiž v seřazení vedle sebe stojících předmětů a jejich vyváženosti vzhledem k ostatním prvkům, třeba stromům, nějakým sedadlům nebo dokonce výhledu na sousední dům.

Exteriér - zahrada

Tradičně se umisťoval význačný objekt (obvykle socha) přímo do středu zahrady; jen málo dnešních exteriérů je však natolik symetrických, že by vyžadovaly tento typ klasického umístění. Zasazení zajímavého prvku mimo střed zahrady k jejímu okraji je jedním ze způsobů, jak dodat celkovému uspořádání pohyb v jakkoliv malém prostoru.

Volba velikosti sochy v zahradě

Obecně řečeno - čím větší je předmět, tam silněji bude působit, protože je nejenom význačným rysem v zahradě, ale má jím být i při pohledu zevnitř domu. Je to zvláště důležité u velmi malých nebo těžko využitelných prostor, které slouží jen k pohledu zevnitř dveřmi nebo oknem. Bodové osvětlení v noci a zajímavé venkovní skulptury dodají vnitřnímu obytnému prostoru nové rozměry a sjednotí celkový koncept interiéru a exteriéru.

Předměty na zahradu

Snadno se může stát, že vyberete předmět, který je příliš malý, umístíte jej v zahradě a pak, když zjistíte, že něco není v pořádku, přidáte k němu ve snaze zvýšit jeho účinek ještě květináč a pak zase nějaký pestrý keř. Výsledkem je, že upoutáte pozornost k nesourodé skupině prvků a zamlžíte záměr, kterým jste původně chtěli řešení vizuálně zdůraznit. Zvolit zajímavý objekt správné velikosti pro určité místo je nesnadné, protože musíte příslušný předmět vybrat izolovaně od předpokládaného zasazení do prostředí; pokuste se aspoň pamatovat si jeho optimální výšku a šířku. Pomůže vám to zaměřit se na vhodnou velikost a ujistit se, že váš výběr je skutečně tím vizuálním vykřičníkem, o který jste usilovali.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21612 (zahrada-bydleni.cz#9098)


Přidat komentář