Zahradní hnojiva

Pro většinu z nás je zahrádka chloubou. Aby vzkvétala musíme se o ni pečlivě starat. Každá rostlina však potřebuje ke svému životu spoustu živin a minerálů. Je tedy na nás, abychom je rostlinám ve vhodné formě dodali.

V otázkách kolem hnojení rostlin jako například jak často hnojit, v jakém množství nebo čím je nejlepší hnojit, se názory lidí mnohdy rozcházejí.

Zahradní hnojiva

Velké zkušenosti s hnojením mají samozřejmě zemědělci. Ti musí zajistit velkou produkci a zde pak hrají velkou roli dusíkatá hnojiva.V okrasné zahradě, ale nejde o produkci, ale chceme krásný zelený trávník a dobře kvetoucí rostliny. Pro zahradu jsou proto nejvhodnější hnojiva s vyšším obsahem draslíku. Přihnojování rostlin by mělo probíhat v pravidelných intervalech, aby některé rostliny netrpěly nedostatkem živin.

Druhy hnojiv - organická hnojiva

Tento druh hnojiva je přírodní jako například chlévský hnůj, kompost, nebo hnůj drůbeží.

Kompost

Nejčastějším hnojivem pro naše zahrady je kompost. Pokud do kompostu přidáte i kuchyňský odpad, hnojení zahrady bude dostačující. Téměř všechny organické zbytky z kuchyně, nebo i popel z krbu se mohou kompostovat. Při přiměřeném poměru vzduchu a vody se kompost na začátku procesu silně zahřívá a proto semena plevelů nemají šanci vyklíčit. Na podzim kompost vyzraje a vy jej můžete požít použít k přihnojení zahrady. Tím se vytvoří přírodní cyklus a půda obohacená organickými látkami se dá v povrchové vrstvě lépe obdělávat. Za vlhka se pak v půdě netvoří kaluže a za sucha lépe váže vodu. Kompost je také vhodným prostředím pro žížaly. Mají zde dobrou výživu a vlhkost a tím se i dobře rozmnožují. Žížaly prokypřují půdu a zvyšují tak obsah vzduchu v půdě. Svými chodbičkami podporují i rychlejší odvádění vody z půdy při deštivém počasí. Žížaly podporují zdravý růst rostlin. Při dostatečném hnojení kompostem není nutné používat hnojiva jiná. Proces kompostování, můžete i urychlit, když budete hromadu přehazovat každý měsíc. Pokud nemáte čas, tak musíte nechat kompost stát asi rok. Kompostu se právem říká „černé zlato“. Je zadarmo a vaše zahrada bude hnojena v souladu s přírodou.

Drůbeží hnůj

Dalším přírodním hnojivem je drůbeží hnůj. Je velmi bohatý na živiny, ale jeho použití je velmi rizikové. Rostliny se mohou popálit. Tento hnůj před použitím alespoň dva roky skladujte a do půdy jej rozdělujte pravidelně.

Chlévský hnůj

Také** hnojení chlévským hnojem** není ideální. Hnůj se musí také do půdy rozložit rovnoměrně. Bohužel obsahuje také mnoho semen plevelů, takže při jeho používání máme více práce s jejich hubením. Velké dávky hnoje se doporučují pouze k růžím, kterým zajistí dobrou ochranu v zimním období.

Rašelina

Podobně jako hnojivo působí i zahradní rašelina a rašelinná drť. Rašelinou se zvyšuje stupeň kyselosti půdy. Některým rostlinám však zvýšená kyselost nevyhovuje. Je proto důležité vědět jaký stupeň kyselosti půda má, než přistoupíte k tomuto způsobu hnojení.

Druhy hnojiv - anorganická hnojiva

Jsou to minerální hnojiva s obsahem dusíku, draslíku, hořčíku a fosforu v určitém poměru a většinou také s obsahem stopových prvků.

Dusíkatá hnojiva

Dusík potřebují rostliny k silnému růstu stonků a listů. Je velmi důležitý pro tvorbu chlorofylu. Nedostatek dusíku poznáme, když rostlina začne ztrácet barvu a začíná uvadat. Dusíkatá hnojiva musíme používat s největší opatrností, protože jejich vyšší koncentrace v půdě může způsobit nejen poškození rostliny, ale i její uhynutí.

Ledek vápenatý

Příznivě působí v kyselejších půdách a patří mezi hnojiva vhodná k přihnojování na podzim. Na jaře účinkuje na list a to velmi rychle. Již podle svého názvu je toto hnojivo bohaté na vápník.

Ledek amonný a ledek sodný

Tento druh hnojiva je v kombinaci s vápencem vhodný pro hnojení ještě před výsadbou. Jeho použití je univerzální pro všechny druhy půd i rostlin.** Ledek amonný s dolomitem** je vhodný pro půdy s nízkým obsahem hořčíku. Jeho složení vyhovuje plodinám, které hořčík potřebují ke svému růstu. Jsou to například brambory, luštěniny chmel, vinná réva. Také se s ním přihnojují ovocné stromy. Ledek sodný je také zdrojem dusíku a jeho požití je podobné jako u ledku vápenatého.

Síran amonný

Toto hnojivo má vysokou kyselost, takže není vhodné ho používat pro základní hnojení. Je vhodné ho používat do neutrálních a zásaditých půd. Pokud se používá často, může být půda příliš překyselená, a proto se musí do půdy dodávat i vápno, aby se účinek síranu amonného zneutralizoval. Síran amonný se používá především ke hnojení kukuřice, a to v jarních měsících. Obsah síry v tomto hnojivu také prospívá řepce a cibuli a brukvovitým rostlinám.

Kapalný amoniak

Toto hnojivo se používá k základnímu hnojení ještě před setím. Je určen k použití do středně těžkých a těžkých půd, ve kterých se pěstují brambory, kukuřice, cukrovka a jiné plodiny.

Amoniakální voda

Rozpuštěním amoniaku ve vodě vzniká amoniakální voda a její použití je podobné jako u amoniaku tedy ke hnojení na jaře a na podzim.

Fosforečná hnojiva

Fosfor urychluje růst rostlin a také prodlužuje dobu kvetení, je hlavní součástí buněčného jádra. Na rostlinách se projevuje nedostatek fosforu tím, že listy mají na sobě šedivé nebo fialové skvrny. Skvrnitost se pak rozšíří na celou rostlinu. K nejznámějším hnojivům s obsahem fosforu patří Thomasova moučka, která vzniká při zpracování rudy. Další rudy s obsahem fosforu jsou apatity. Nejznámější je fluorapatit.

Draselná hnojiva

Draslík se podílí na kvetení rostlin a také na jejich barvě. Tato hnojiva jsou vhodná při hnojení podle chemického rozboru půdy. Pokud vyšetření půdy ukáže nedostatek určitých živin, zaměřeným opatřením musíme sjednat nápravu. Jeho působení je rychlejší než u hnojiva organického. Mezi nejznámější patří granulovaná draselná sůl, která se používá především k základnímu hnojení a granulovaný síran draselný, který je vhodný pro přímé hnojení rostlin například brambor, zeleniny i rostlin okrasných.

Hořečnatá hnojiva

Hořčík je důležitý pro rostliny, neboť podporuje fotosyntézu a tvorbu vitamínu C. Také zvyšuje odolnost rostlin proti výkyvům teplot. Také se podílí na transportu živin. Mezi nejznámější hnojivo s obsahem hořčíku patří Hořká sůl (síran hořečnatý). Používá se ve formě kapalné k postřikům listů nebo ve formě pevné k zapravení do půdy. Je vhodné k hnojení nejen zeleniny, ale i okrasných rostlin a jehličnanů.

Druhy hnojiv - zelené hnojení

Pokud nechcete používat na vaší zahradě chemické přípravky, tak vám bude vyhovovat zcela přírodní druh hnojiva. Existují druhy rostlin, které v krátkém čase vytvoří velké množství zelené hmoty, která se může zarývat do půdy. Tam se rozloží a zvýší tím obsah humusu a živin. Toto hnojení zlepšuje růst rostlin, ale i strukturu půdy. Rostliny, které se nejčastěji používají pro zelené hnojení, jsou svazenka, jetel plazivý, ředkvička hořčice polní a mnoho dalších druhů. Vysévají se nejlépe na podzim.

Ceny hnojiv

Ceny hnojiv organických se pohybují kolem 100,- Kč za jeden kilogram. Hnojiva anorganická jsou podstatně dražší.


Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21606 (zahrada-bydleni.cz#9816)


Přidat komentář