Tulipány - množení, pěstování, hnojení

Tulipány které kvetou na jaře se sází na podzim do kvalitní půdy. Nejprve cibule namoříme (nejlépe přípravkem Benlate). Hloubka sázení je u každého druhu jiná. Většinou se sází do hloubky 10 - 12 cm.

Tulipány – Tulipa

Tulipány začaly být oceňovány jako zahradní rostliny v 15. a 16. století v Turecku, v zahradách sultánů Mohameda II. (Nehmet el Fatih 1451 – 1481) a Sulejmana Velikého (1520 – 1566). V Botanických zahradách v Evropě se první tulipány objevily v císařské botanické zahradě ve Vídni. První cibule obdržel jeho správce Clausius (Charles de l’Ecluse) od velvyslance rakouského císaře v Turecku.

Tulipány - umístění

Tulipány vyžadují rovný, dobře zkultivovaný a uhrabaný pozemek.Tulipány jsou na teplotu nenáročné, pouze časté výkyvy teplot mohou tulipány poškodit.

Tulipány - zálivka tulipánů

Tulipán (Tulipa) vyžaduje pouze mírnou zálivku. Pouze na jaře a na podzim vyžaduje častější zálivku. Jsou náročnější na vyšší vzdušnou vlhkost pouze v období po výsadbě a těsně před rozkvětem. Vlhkost by měla být kolem 70%.

Tulipány - hnojení

Nejdůležitější hnojení je před výsadbou. Nejlepší jsou hnojící přípravky s vyváženým obsahem fosforečných a draselných složek. Toto hnojení je nejdůležitější. Poté přihnojujeme v malém množství síran draselný, nejlépe co 14 dní.

Množení tulipánů

Tulipány se množí cibulkami, které se oddělují od matečné rostliny (na podzim). Poté se namočí do mořidla a poté nové cibulky zasadíme.

Pěstování tulipánů

Tulipány které kvetou na jaře se sází na podzim do kvalitní půdy. Nejprve cibule namoříme (nejlépe přípravkem Benlate). Hloubka sázení je u každého druhu jiná. Většinou se sází do hloubky 10 - 12 cm. Podle velikosti cibule. Po odkvětu cibule tulipánů vytáhneme ze země, očistíme, sušíme a uskladníme do dobře větrané místnosti s teplotou kolem 22 – 23°C.

Choroby a škůdci tulipánů

Žluté listy

Příčinou bývá obvykle chladný průvan, nesprávná zálivka a nedostatek světla.

Tulipány - poupata se neotevírají

Příčinou je nevyrovnaná vlhkost substrátu, nebo smáčení poupat vodou, pokud rostlinu neopatrně zaléváte. Neotevřená poupata vždy odumírají.

Tulipány - nestejnoměrné kvetení

Příčinou jsou nestejně velké, nebo nestejně životaschopné cibule.

Tulipány - listy dlouze vytáhlé a svěšené

Příčinou může být příliš dlouhé temné období nebo nedostatek světla na místě pro kvetení.

Tulipány - zakrnělý růst

Příčinou je nedostatečně dlouhé temné období. Cibule nepřenášejte na světlo dříve, dokud výhony nevyrostou asi 3 až 5 cm vysoko. Příčinou může být také nedostatek vody v substrátu.

Tulipány - cibule vůbec nekvetou

Příčinou je příliš malý rozměr cibulí. Dalšími příčinami však může být také: příliš teplé nebo příliš krátké temné období, ještě před přenosem cibulí na světlo, ale také příliš suchý substrát.

Tulipány - ceformované květy

Příčinou je příliš teplé a temné období. Během zakořeňování cibulí u tohoto období má být teplota kolem 5 °C. Mísu, ve které cibule uchováváte, proto nedávejte na místa nebo do místností, kde dochází k oteplování díky silnému přímému slunečnímu záření.

Tulipány - květy zahnívají

Příčinou bývá nadbytek vody v substrátu. Pokud na dně mísy nejsou otvory a přebytečná voda tak nemůže odtékat, substrát se snadno přemokří. Přebytečnou vodu z mísy proto vždy opatrně odstraňte.

Dělení tulipánů

 • Jednoduché ranné
 • Plné ranné
 • Triumf tulipány
 • Darwin hybridy
 • Jednoduché pozdní
 • Liliokvěté
 • Třepenité
 • Viridiflora hybridy
 • Pivoňkovité
 • Papouškovité
 • Vícekvěté
 • Exotické
 • Botanické

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21563 (zahrada-bydleni.cz#9058)


Diskuze a zkušenosti

Martina | 09.01.2011 14:01
Tulipány v lednu Dobrý den, prosím o radu: Sotva trochu slezl sníh ze zahrádky, zjistila jsem, že naše tulipány začínají vylézat. Je 8.ledna a tulipány jsou již 3 cm vysoké. Obávám se, aby ještě nezmrzli. Prosím poraD´te mi. Děkuji S pozdravem M.Pýchová


Přidat komentář