Trvalky - trvalky na zahradu

Trvalky vždy vybírejte podle půdních podmínek a světelných poměrů vaší zahrady. Ve volné přírodě dokáže trvalka vytvořit s ostatními trvalkami vzájemně propojený ekosystém a vytlačit jakýkoliv plevel.

Trvalky

Trvalky jsou rostliny, které rostou na jednom místě několik let. V zimě přežívají ve formě kořenů a oddenků a na jaře z nich vyraší nové nadzemní orgány. Ve volné přírodě dokáže trvalka vytvořit s ostatními trvalkami vzájemně propojený ekosystém a vytlačit jakýkoliv plevel.

Trvalky – rozdělení trvalek

  • kvetoucí trvalky
  • traviny
  • kapradiny
  • vodní a bahenní rostliny c
  • cibulnaté a hlíznaté rostliny

Trvalky – výběr trvalek

Trvalky vždy vybírejte podle půdních podmínek a světelných poměrů vaší zahrady. Trvalky stínomilné vyžadují stanoviště ve stínu stromů a keřů, lesním trvalkám vyhovuje polostín. Trvalky pocházející ze slunných stanovišť snáší dobře i velká horka.

Trvalky pro zahradu

Trvalky vydrží na vaší zahradě 5 až 10 let. Mnoho druhů trvalek je schopno zvládnout i ztížené podmínky.

Trvalky jako travní koberce

Pachysandra - trvalka

je stále zelená trvalka, mimořádně odolná. Dorůstá do výšky až 30 cm a daří se jí dokonce i ve stínu. Dokáže velmi rychle pokrýt vaši půdu hustým kobercem.

Škornice - trvalka

patří také mezi půdopokryvné rostliny. Tvoří mohutné, až dvacet centimetrů vysoké koberce.

Úrazník šídlolistý - trvalka

se podobá mechu. Dorůstá maximálně pěti centimetrů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21582 (zahrada-bydleni.cz#9490)


Přidat komentář