Pokojové rostliny a živočišní škůdci

Pokojové rostliny a živočišní škůdci – štítenky, vlnatky, červci, listové mšice, svilušky, molice. Pokojové rostliny a živočišní škůdci – chvostoskoci, lakonosci a postup pro jejich likvidaci a odstranění.

Pokojové rostliny a živočišní škůdci – štítenky

Štítenky jsou malý, kulatý nebo oválný hmyz, který vyjma larev nehybně sedí na různých rostlinných částech. Štítenky můžeme sebrat, ale larvy padají dolů a rozšiřují se dál. Proto zeminu v kořenáči nejdříve zakryjeme. Rostliny jsou lepkavé a musí se ihned izolovat, jinak se ostatní rostliny nakazí.
- Vyskytují se hlavně v příliš suchém vzduchu a na příliš teplém stanovišti. Můžeme je sesbírat nebo smýt mýdlovým roztokem.

Pokojové rostliny a živočišní škůdci – vlnatky a červci

Vylučují bělavý voskový výměšek, popřípadě bílé vatové „pavučiny”. Nejraději se usazují v paždí listů a rozmnožují se neobyčejně rychle.
- Můžeme je zadusit štětcem napuštěným olejem a potom splavit sprchou. Napadené rostliny ihned izolujeme.

Pokojové rostliny a živočišní škůdci – listové mšice

Jedná se o okřídlený nebo bezkřídlý hmyz, který může být podle druhu zelenavě nebo černě zbarvený. Rostlinné části jsou pak lepkavé, usazují se na nich plísně, které zbarví listy dočerna. Výskytu mšic můžeme předejít – zejména u kvetoucích rostlin – zesíleným draselným hnojením.
- Je-li mšic málo, zbavíme se jich častějším sprchováním. Likvidovat mšice umí také slunéčko sedmitečné, larva zlatoočky a bejlomorky. Larvy lze objednat ve specializovaných zahradnických obchodech.

Pokojové rostliny a živočišní škůdci – svilušky

Svilušky se živí listy mnoha druhů rostlin. Na napadených rostlinách se na spodní straně listů a vrcholech výhonů objeví jemné pavučiny. Svilušky nemají rády vlhký vzduch, a proto rostliny osprchujeme a na několik dní zakryjeme fólií. Nezapomeneme na zalévání. Tak se svilušky přestanou rozmnožovat a brzy zahynou.
- Lze si ve specializované prodejně pořídit dravé roztoče. Ti jsou zasílání na fazolových listech, které pak celé nebo kousky klademe na napadenou rostlinu.

Pokojové rostliny a živočišní škůdci – molice

Molice je okřídlený, sotva 2 mm velký hmyz. Molice sedí na spodní straně listu a jakmile se rostliny dotkneme, okamžitě vzlétnou. Napadené rostliny jsou potřísněny lepkavým medovitým výměškem. Předem se můžeme molic vyvarovat, když za stanoviště místo s možností častého větrání.
- Také se doporučuje zavěsit žluté destičky s lepem, na něž se molice přilepí. Jejich přirození nepřátelé jsou lumčíci, kteří se zavěšují na rostliny.

Pokojové rostliny a živočišní škůdci – chvostoskoci

Při zalévání objevíme najednou na povrchu zeminy malý, většinou bílý hmyz. Po vsáknutí vody do zeminy, spatříme, jak na zemině poskakují. Rostlině to nijak zvlášť neškodí, jenom při výsadbě napadají chvostoskoci kořeny a jemné rostlinné části.
- Měli bychom nechat substrát trochu vyschnout.

Pokojové rostliny a živočišní škůdci – lakonosci

Lakonosci jsou draví brouci, kteří před námi zůstávají skrytí, protože vylézají většinou jen v noci. Rostliny mohou být dokulata vykousané a hynou.
- Napadené rostliny bychom měli okamžitě přesadit, starou zem úplně odstranit a kořeny opláchnout.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21601 (zahrada-bydleni.cz#9669)


Přidat komentář