Livistonie - pěstování, přesazování

Livistonie a vhodné stanoviště stanoviště, hnojení, přesazování, zálivka, množení, škůdci a choroby. Rostliny vyžadují teplotu 25 – 28 °C. V zimě by teplota při pěstování livistonie neměla klesnout pod 18°C.

Livistonie - palma

Palmy jsou rostliny, které slouží převážně k výzdobě interiérů. Proč si také nepořídit nějakou palmu? Například livistonii. Návod na pěstování Livistonie chinensis naleznete zde.

Livistonie a vhodné stanoviště stanoviště

Livistonie vyžaduje světlé stanoviště v bytě, ne však přímé sluneční světlo.

Livistonie a teplota

Rostliny vyžadují teplotu 25 – 28 °C. V zimě by teplota při pěstování livistonie neměla klesnout pod 18°C.

Livistonie - substrát

Livistonia chinensis vyžaduje propustný živný substrát s větším podílem rašeliny. Vhodný pěstební substrát pro pěstování livistonie, se skládá z rašeliny a písku.

Livistonie a zálivka

Rostliny vyžadují pravidelnou zálivku, nesnášejí však přemokřený substrát.

Livistonie – hnojení

Livistonii hnojíme 1 x týdně vícesložkovým hnojivem pro pokojové rostliny.

Livistonie – přesazování

Rostliny přesazujeme, pokud kořeny vyčnívají z květináče. Palmy špatně snáší časté přesazování.

Livistonie – množení

Livistonii chinensis množíme převážně semenem. Semena dva dny před výsadbou máčíme v teplé vodě (30 – 35°C). Poté semena vysazujeme do substrátu. Když jsou palmy velké 10 centimetrů, musíme je přesadit do květináče.

Livistonie - choroby a škůdci

Zahnědlé špičky listů

Příčinou je suchý vzduch. Během teplého počasí nezapomínejte listy pravidelně rosit. Dalšími možnými příčinami mohou také být nedostatečná zálivka, chladný vzduch či poškození.

Žloutnutí listů livistonie

Příčinou je nedostatečná zálivka. Při nedostatečné zálivce budou během letních měsíců kořeny palmy trpět suchem.

Škůdci livistonie

Obtíže může způsobit sviluška, puklice a vlnatka.

Drobné hnědé skvrny na listech livistonie

Příčinou je skvrnitost, která byla vyvolaná přelitím nebo nachlazením. Napadené listy odstraňte. Další možnou příčinou může být velmi tvrdá zálivková voda.

Hnědé listy livistonie

Bývají přirozené, pokud ty nejspodnější palmové listy hnědnou a klopí se. Odstraňte je ne trháním, ale odříznutím. Při hromadném hnědnutí listů navíc ve spojení s hnilobou je příčinou přelití.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21587 (zahrada-bydleni.cz#9545)


Přidat komentář