Kostival lékařský

val se jen málo používá vnitřně. Jeho účinky se spíše využívají ve formě obkladů při krevních podlitinách, zánětu žil, chronických onemocněních kostí a kloubů, dně (při které je doporučeno dodržovat dietu), křečových žilách.

Názvy

Latinský název: Symphytum officinale

Lidové názvy: černý kořen, medunice, kobylí mléko, trudovatník

Klasifikace

Říše: rostliny

Podříše: cévnaté rostliny

Oddělení: rostliny krytosemenné

Třída: vyšší dvouděložné rostliny

Řád: jirnicotvaré

Čeleď: brutnákovité

Rod: kostival

Sbíraná část

Kořen, listy

Charakteristika

Kostival lékařský je vytrvalá, chlupatá bylina, vysoká až 140 centimetrů. Lodyha je přímá, ochlupená, naspod hranatě křídlatá, větvená.

Listy kostivalu lékařského jsou střídavé, sbíhavé, kopinaté s křídlatým řapíkem a vyniklou žilnatinou. Jsou dlouhé až 20 centimetrů.

Kostival lékařský má květy v mnohokvětých dvojvijanech, které vyrůstají v paždí horních listů. Mají trubkovitě zvonkovitou pěticípou korunu, nahoře břichatě rozšířenou. Jejich barva je modrofialová, vzácně i růžová či bílá.

Místa výskytu

Kostival lékařský je rozšířen po celé České republice od nížin až do podhorských oblastí. Najdete ho v křovinách u potoků a řek, ve vlhkém houští, na vlhkých polích, v příkopech i podél cest.

Význam a využití

Kostival lékařský patří už celou řadu let k významným léčivým rostlinám. Obsahuje hlavně slizové látky, třísloviny a silice, alkaloid symfytocymoglosin, konsolidin, organický vázaný vápník aj. Ovlivňuje krevní oběh a působí projímavě.

Kostival se jen málo používá vnitřně. Jeho účinky se spíše využívají ve formě obkladů při krevních podlitinách, zánětu žil, chronických onemocněních kostí a kloubů, dně (při které je doporučeno dodržovat dietu), křečových žilách a zvláště pak při otevřených městkách a bércových vředech.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21505 (zahrada-bydleni.cz#5805)


Přidat komentář