Kaktusy - pěstování a kalendář

Kaktusy se poprvé objevily koncem 15. století na americké půdě. Jedná se o zvláštní skupinu suchomilných rostlin, které jsou zařazeny do samostatné čeledi – Cactaceae. V dnešní době je možné se s kaktusy setkat i v Evropě, Africe, Asii a Austrálii.

Kaktusy a čeleď

Kaktusy se pro své společné znaky řadí mezi stonkové sukulenty, které mají vodní zásobní pletiva uložena ve ztlustlém stonku. Vyvinuly se jako samostatná skupina, patřící do jedné čeledi – Cactaceae. Tato čeleď je ohromně velká (zahrnuje více jak 150 rodů a několik tisíc druhů).

Kaktusy a klimatické podmínky

Kaktusy rostou ve velmi tvrdých klimatických podmínkách, typických malým počtem srážek a silným slunečním zářením, způsobujícím vysoké denní teploty.

Kaktusy a výskyt

Kaktusy jsou jednoznačně americké rostliny. Jejich výskyt v jiných oblastech způsobil člověk. V dnešní době se s kaktusy můžeme setkat na jihu Evropy, v Africe, Asii a Austrálii. V Americe se vyskytují na obou subkontinentech a to od jihu Kanady až po Jižní Ameriku.

Kaktusy a pěstování

Pro úspěšné pěstování kaktusů je nutné zajistit takové podmínky, které se blíží podmínkám v místech jejich výskytu. Patří sem především:

  • Umisťování kaktusů – kaktusy umisťujeme na nejsvětlejší stranu (jihovýchod nebo jih)
  • Půda – hotovou směs je možné zakoupit v květinářství
  • Přesazování – kaktusy se přesazují do plastikových květináčů a do předem připravené půdy
  • Zalévání – pro zalévání je nejlepší dešťová voda

Kaktusový kalendář

Leden

V lednu kaktusy přečkávají zimní klid. V tomto období nejsou nutné nějaké větší nároky, než občasná prohlídka zda nezmrzly nebo neuschly.

Kaktusový kalendář na únor

V únoru se věnujeme přípravám na jaro, čištění a prohlídce.

Kaktusový kalendář na březen

Březen je obdobím přesazování. Je to měsíc probouzení kaktusů, objevují se i první květy.

Kaktusový kalendář na duben

V dubnu začínají kaktusy růst, přibývají květy.

Kaktusový kalendář na květen

Květen je měsícem plného růstu kaktusů a květů.

Kaktusový kalendář na červen

Červen je prodlouženým květnem, zbaveným prací, které už byly vykonány.

Kaktusový kalendář na červenec

Červenec je svými vedry příčinou zastavení růstu. Měsíc vhodný pro přesazování.

Kaktusový kalendář na srpen

V srpnu dochází k ubývání květů, začínají zrát plody.

Kaktusový kalendář na září

Září je označováno jako měsíc zrání plodů.

Kaktusový kalendář na říjen

V říjnu kaktusy dostávají svou poslední dávku vody v roce. Jsou ošetřeny proti škůdcům a opatřeny tak, aby byly připravené na zimu.

Kaktusový kalendář na listopad

Listopad je první měsíc zimního klidu a sucha kaktusů. Toto období je vhodné pro třídění a praní semen.

Kaktusový kalendář na prosinec

Prosinec je druhým měsícem zimního klidu kaktusů. Nutná je pouze kontrola jejich stavu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21550 (zahrada-bydleni.cz#7321)


Přidat komentář