Borovice - pinus

Borovice jsou velmi cenné a v nižších suchých oblastech jsou nejspolehlivějšími jehličnany. Dřevo je pryskyřičné a měkké. Borovice mají mohutný kořenový systém, u stromových druhů většinou hluboký, proto dobře zakotvují.

Borovice - pinus

Rod Pinus zahrnuje většinou statné stromy, ale také keře. Oproti např. jedli nebo smrku mají borovice podstatně volnější koruny, které jsou u stromovitých druhů v mládí kuželovité až kuželovitě vejčité. Borovice mají mohutný kořenový systém, u stromových druhů většinou hluboký, proto dobře zakotvují. Jehlice jsou dlouhé ve svazečcích. Nerozpadavé šišky (vhodnou dekorací) 2 až 3 roky a mají na konci plodních šupin ztlustlý štítek. Dřevo je pryskyřičné a měkké.

Borovice - nároky na prostředí 

Borovice jsou světlomilné, a proto jim spodní větve vydrží pouze na světlém stanovišti, jinak opadávají. Na půdu a vláhu je většina druhů nenáročná. Borovice roste i na písčitých nebo hlinitých půdách. Borovice jsou velmi cenné a v nižších suchých oblastech jsou nejspolehlivějšími jehličnany.

Druhy borovic

Borovice se dělí na borovice se dvěmi, třemi a pěti jehlicemi ve svazku. 

### Borovice se dvěmi jehlicemi ve svazku

### Latinský název

### Český název

### Výška

### Zajímavost

Pinus sylvestris
borovice lesní
25-30 m
velmi odolná
Pinus nigra
borovice černá
15-15 m
černošedý kmen
Pinus mugo
borovice kleč
4-5 m
je to kosodřevina
Pinus rotundata
borovice blatka
20 m
roste převážně na rašeliništích
Pinus uncinata
borovice zobanitá
5-8 m
málo rozšířený, odolný proti suchu
Pinus banksiana
borovice Banksova
5 m
podobný b. lesní, je menší
Pinus cincorta
borovice pokroucená
5-8 m
nenáročná, má pokroucené jehlice
Pinus densiflora
borovice hustokvětá
3-5 m
pochází z Japonska
 

### Borovice se třemi jehlicemi ve svazku
### Latinký název ### Český název ### Výška ### Zajímavost
Pinus ponderosa borovice žlutá 20-25 m pryskyřnaté pupeny
Pinus jeffreyi borovice Jeffreyova 20-25 m náročnější na prostředí
Pinus rigida borovice tuhá 10-15 m šišky s pichlavými ostny
### Borovice s pěti jehlicemi ve svazku
### Latinský název ### Český název ### Výška ### Zajímavost
Pinus cembra borovice limba 20 m roste ve vysokohorských oblastech
Pinus strobus borovice vejmutovka až 40 m citlivá na rez vejmutovkovou
Pinus walichiana borovice Walichova 20-25 m má namodralé jehlice
Pinus aristata borovice osinatá 8-10 m jehlice hustě nahloučené na větvičce, s kapkami pryskyřice na konci jehlice
Pinus flexilis borovice ohebná 20-25 m podobná borovici vejmutovce
Pinus parviflora borovice málokvětá 8-10 m pochází z Japonska
Pinus pumila borovice zakrslá 5-8 m podobá se borovici kleči, je vyšší

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21571 (zahrada-bydleni.cz#9261)


Přidat komentář