Výživa rostlin - dusík, síra, draslík, fosfor

Fosfor zajišťuje zdravý vývin kořenů, tvorbu pupenů, vyzrávání plodů a semen. Rostliny okrasné květy vyžadují hnojiva s větší dávkou fosforu, Příliš mnoho fosforu porušuje látkovou výměnu a brzdí růst a vývin kořenů.

Výživa rostlin - minerální látky a jejich úloha

Výživa rostlin se skládá ze šesti základních živin (dusíku, fosforu, draslíku, vápníku, hořčíku, síry) a ze stopových prvků (mědi, železa, manganu, molybdenu, zinku, chlóru, bóru). Stopové prvky mají u rostlin podobnou funkci jako vitamíny v lidském organismu.

Výživa rostlin - dusík (N)

Dusík je prvek působící na růst rostliny, podporuje tvorbu nových výhonů a chlorofylu. Příliš mnoho dusíku vyvolává nepřirozeně silný vzrůst, pletiva jsou zbujelá, listy měkké a náchylné k chorobám. Při nedostatku dusíku růst rostliny ustává a listy žloutnou.

Výživa rostlin - fosfor (P)

Fosfor zajišťuje zdravý vývin kořenů, tvorbu pupenů, vyzrávání plodů a semen. Rostliny okrasné květy vyžadují hnojiva s větší dávkou fosforu, Příliš mnoho fosforu porušuje látkovou výměnu a brzdí růst a vývin kořenů. Nedostatek fosforu snižuje násadu květů, listy mají červenohnědé zbarvení.

Výživa rostlin - draslík (K)

Draslík má velmi důležitou úlohu při fotosyntéze a vodním hospodářství rostlin. Zpevňuje pletiva a zvyšuje odolnost rostlin vůči chorobám a škůdcům. Nedostatek draslíku vyvolává poruchy růstu a chlórózy starších listů rostlin.

Výživa rostlin - hořčík (Mg)

Hořčík podporuje tvorbu listové zeleně. Při nedostatku hořčíku listy žloutnou, přičemž listové nervy zůstávají zelené.

Výživa rostlin - vápník (Ca)

Vápník působí nepřímo na výživu a celkový zdravotní stav rostlin.

Výživa rostlin - síra (S)

Síra je stavební látkou důležitých sloučenin. Nedostatek síry vyvolává chlórózy mladých listů. Nadbytek síry je relativně neškodný.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21470 (zahrada-bydleni.cz#9533)