Vodní plochy a rostliny

Chybný krok a mohlo by dojít k neštěstí. 30 až 40 cm vody stačí na to, aby se malé dítě utopilo. Neriskujte, ale přesto se kvůli tomu nezříkejte vodních ploch. Napněte těsně pod hladinu mřížku nebo pevnou síť a upevněte ji po celém obvodu kolíky.

Vodní plochy a vhodné rostliny

Magická hra světla a stínů, zrcadlení mraků, zurčení vodotrysku nebo vodopádu, snění o dětství, únik ze skutečnosti. Nepřipravujte se o tyto nevšední radosti. Vodní plocha, třebas jen maličká, vnese do zahrádky život, opticky zvětší její prostor a dodá hloubku i pohyb příliš plochým a obyčejným zahrádkám. Zde je několik rad, jak přitom uspět.

Betonové nádrže

Máte-li v úmyslu vybudovat betonovou nádrž, nezapomeňte ji aspoň jednou naplnit a vyprázdnit před jakýmkoli vysazováním vodních rostlin. Jinak by rostlinám hrozilo, že utrpí jedovatými výluhy betonu.

Minibazénky a vhodné rostliny

Napadlo vás už někdy, že některé hliněné nádoby, mělké misky nebo žardiniéry (pochopitelně bez odvodňovacího otvoru) by mohly dokonale posloužit na vytvoření „minibazénků” na terase? Ideální, s venkovským kouzlem by pochopitelně byla půlka sudu, ale když si dáte trochu práce, najdete dost jiných nádob, které se k tomuto účelu budou dokonale hodit. Existuje mnoho vodních rostlin omezeného růstu, které budou zcela vhodné (například Butomis umbellatus - směl okoličnatý-, Iris Kaempferi - kosatec Kaempferův nebo Acorus calamus „variegatus”puškvorec obecný „pestrolistý”). Pokud jde o lekníny, vybírejte jejich zakrslé odrůdy jako například Nymphea pygmaea „Helvola”.

Nátěr a dekorace bazénku

K vytvoření dojmu hloubky u mělkého bazénku (30 cm) natřete jeho dno a stěny černou barvou nebo použijte černou speciální „bazénovou” plastovou fólii. Iluzi hloubky ještě posílíte, když zasadíte u břehu štíhlý strom.

Plastové fólie do bazénu

Pokud jste se rozhodli vybudovat bazén za pomoci plastové fólie, která umožňuje ztvárnit obvod co nejpřirozeněji, vyčkejte s provedením na krásné slunečné počasí. Ukládání fólie bude snažší za vyšších teplot, jež změkčují plast. Abyste nerozvířili bahno na dně během napouštění jezírka, položte tam obrácený květináč, do nějž zespodu zastrčte konec hadice, a stáhněte průtok co nejvíc, nebo položte na ústí hadice několik větších kamenů.

Chcete-li se vyhnout tomu, abyste museli pokládat po celém dně nádrže vrstvu zeminy, spokojte se s potopením rostlin v květináčích, což navíc umožní, abyste je snadno vytáhli na zimu, anebo když budete chtít nádrž vyčistit. Květiny můžete také izolovat tak, že vytvoříte z půdy kapsy, obklopené kameny nebo cihlami.

Velikost vodní nádrže

Nekomplikujte si život tím, že vodní nádržku budete kopat příliš hlubokou. 60 cm bohatě stačí všem vodním rostlinám. Také je možné prostě vyhloubit vysazovací kapsu na místě, kde si budete přát umístit lekníny nebo lotosy, a ostatním rostlinám postačí hloubka od 30 do 40 cm. Příliš velká hloubka zabraňuje na jaře rychlému prohřátí vody; všechny vodní rostliny dávají přednost vlažné vodě.

Vodní plochy - bezpečnost

Chybný krok, míč, který spadne do vody, a mohlo by dojít k neštěstí. 30 až 40 cm vody stačí na to, aby se malé dítě utopilo. Neriskujte, ale přesto se kvůli tomu nezříkejte vodních ploch. Napněte těsně pod hladinu mřížku nebo pevnou síť a upevněte ji po celém obvodu kolíky. Bujná vegetace vodních rostlin bez problémů pronikne oky sítě a toto zařízení zcela zamaskuje. Sen o jezírku se uskuteční a bezpečnost dětí bude zajištěna. 

V krajích postižených silnými mrazy je na zimu třeba nádržku naplnit vodou co nejvíce, aby se utvořila dostatečně vysoká vodní vrstva, jež bude chránit kořeny rostlin i vyloučení účinků bočních tlaků ledu. Vložte do bazénu otep dříví o poloměru 50 cm nebo gumové míče.

Ryby ve vodní nádrži v zimě

Chováte-li v nádrži ryby, nezapomínejte na otvor v ledu, aby mohly dýchat a abyste mohli jim sypat potravu. Hlavně nerozbíjejte led kladivem apod. Silné údery způsobují vlny, které rybám velice škodí. Raději položte na led hrnec s vařící vodou: pomalu rozpustí led a pak postačí do otvoru zastrčit trubku, kterou se odčerpá asi 5 cm vody. Tak se utvoří vzduchový polštář, a ten poskytne kyslík, který ryby potřebují k přežití.

Spadlé listí - ochrana vodní plocha

Je třeba zabránit tomu, aby se spadlé listí rozkládalo ve vodě. Zkaluje ji to a okyseluje, uvolňují se plyny, které rybám škodí. Obalte kolem vidlí drátěné nebo plastové pletivo a udělejte si praktický nástroj na vybírání listí z vody. Anebo to udělejte jako mé děti - použijte k tomu starou tenisovou raketu. V době, kdy padá listí, můžete přes vodní plochu napnout velikou síť (typu ochranné sítě proti hmyzu nebo starou záclonu z umělé hmoty). Položte přes bazének hranolky, natáhněte na ně síť a zatižte ji po obvodu kameny nebo cihlami.

Vysazování leknínů

Víte, že mladé lekníny se nesmí vysazovat do příliš studené vody, a tedy prakticky nikdy ne dříve než v měsíci květnu? Existuje totiž nebezpečí, že studená voda vývoj leknínovitých zastaví. Proto je lépe nechat mladé rostlinky odpočívat v nádržce s vodou v nějakém studeném a světlém prostoru a vyčkat, až se voda v bazénu prohřeje.

Pěstování leknínů v mělkých vodách

Lze i pěstování leknínů v rybníčku nebo kaluži, jejichž dno je bahnité, stačí přivázat kouskem lýka k oddenku kámen a ponořit ho na požadovaném místě. Jiným řešením je zabalit oddenek do kusu drnu, jehož váha leknín potopí.

Výsadba leknínů do těžko přístupných míst

Máte bazén naplněný vodou a chcete zasadit leknín do jeho středu, na místo, kam je přístup téměř nemožný, pokud byste tam nechtěli skočit po hlavě? Přivažte dva motouzy na každou stranu vysazovacího košíku a s pomocí další osoby můžete umístit leknín na požadované místo.

Exotické lekníny

Pěstujete-li exotické lekníny, které nesnášejí mráz, ponechejte motouzy trvale na místě (zakryté ku příkladu velkými kameny). Použijete je znovu, abyste tyhle „zmrzlíky” vytáhli z bazénku, než nastanou velká chladna. 

Lotosy

jsou určitě nádherné rostliny. Avšak svými plazivými oddenky by velmi rychle okupovaly nádrž a udusily by ostatní rostliny, které jsou slabší než ony. Pěstujte je proto ve velkých uzavřených krabicích (z betonu nebo cihel), které jim omezí růst.

Přidejte do bazénu okysličující rostliny

Máte-li v úmyslu přidat do bazénu několik okysličujících rostlin, nezapomeňte je více měsíců chránit klecí z mřížky (s malými očky), nebo se mladé rostlinky stanou kořistí ryb, které s nadšením přijmou tuto změnu obvyklého jídelníčku. Až se rostliny dobře zakoření a vyrostou, můžete ochranu odstranit.

Vodní nádrž - ryby

Vodní rostliny jsou velmi často napadány mšicemi. Máte-li ve vaší vodní nádrži ryby, nebudete moci použít prodávaných insekticidů. Zde je ekologické řešení: sprchujte rostliny dost silným proudem vody, který spláchne mšice na hladinu, kde se stanou potravou pro ryby. Radikální prostředek spočívá v tom, že položíte na lekníny těžkou mřížku, která je ponoří pod vodu i se mšicemi, jež se tak utopí.

Co s agresivně rostoucími vodními rostlinami

Některé rostliny, které rostou kolem vodních nádržek, jsou určitě velmi pěkné, ale také obzvláště agresivní (orobinec, rákos apod.). Pokuste se omezit jejich vegetaci tím, že vytvoříte jejich plazivým kořenům hranice pomocí desek z plechu nebo elernitu, které zakopete co nejhlouběji do země.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21432 (zahrada-bydleni.cz#9026)


Přidat komentář