Travní koberce a příprava půdy

První sečení travního koberce by mělo být provedeno po 8-14ti dnech, v době kdy trávník dosahuje výšky 7 až 8 cm. Travní koberec se zkracuje maximálně o 1/3 své délky a to po celé vegetační období.

Travní koberce

Travní koberce se stávají v dnešní době čím dál víc oblíbenější. Mají velmi mnoho výhod a také všestranné využití. Pořízení travního koberce není finančně náročné, a přesto vám ušetří mnoho práce a starostí.

Výhody travních koberců

  • trávník netrpí invazí plevelů

  • trávník máme během 24 hodin

  • okamžitý vzhledový efekt

  • stejnoměrně hustý a pružný drn

  • travní koberec má větší odolnost vůči mechům a plevelům

  • travní koberec můžeme pokládat během celého roku

Příprava půdy

Před pokládkou travního koberce je nutné zbavit určené místo starého porostu, především vytrvalých plevelů. Nejúčinnější a nejrychlejší je použití totálních herbicidů (Touchdown, Roundup). Během dvou týdnů dojde k postupnému zničení veškerého plevele. Následně půdu mělce zkypřete (do 20 cm) a týden nechte v klidu. Poté je dobré zapravit do půdy granulované dlouhodobě působící hnojivo. Těsně před pokládkou koberce povrch pokryjte rovnoměrnou vrstvou 2-3 cm speciálního písčitého trávníkového substrátu.

Pokládka travního koberce

Trávníkové pásy musí být položeny nejpozději do 24 hodin od sloupnutí. Travní koberec se začíná pokládat na délku, rovnoběžně s delší stranou pozemku. Pásy na sebe musí co nejtěsněji navazovat, ovšem nesmějí se překrývat. Další řadu pokládejte vždy rovnoběžně s předchozí tak, aby mezery mezi konci drnů jedné řady nenavazovaly na mezeru v předchozí řadě. Přebytečné části drnů (v rozích) odřežte ostrým nožem. Při pokládce nevstupujte na trávníkový drn.

Péče o travní koberec po pokládce

Položený koberec uválcujte šikmo ke směru položených drnů. Trávník je nutné okamžitě po položení zavlažit dávkou 15 -20 l/m2 a zálivku opakovat v menších dávkách 1-3krát denně po dobu dvou týdnů.

Sečení travních koberců

První sečení travního koberce by mělo být provedeno po 8-14ti dnech, v době kdy trávník dosahuje výšky 7 až 8 cm. Travní koberec se zkracuje maximálně o 1/3 své délky a to po celé vegetační období. Na jaře (duben a květen, tedy v období vyšších srážkových úhrnů) vyžaduje travní koberec 2 seče za týden, v letním období (červen, červenec a srpen) jen jednu týdně. Běžná výška sečení by se měla pohybovat mezi 2-5 cm.

Hnojení travních koberců

Také první dávka hnojení by měla následovat maximálně po dvou týdnech položení travního koberce. Nejvhodnější hnojiva jsou dlouhodobě působící, která dokáží dodávat živiny trávníku až po dobu 10-ti týdnů. Po dvaceti dnech položení už bude travní koberec plně zakořeněn a jednotlivé pásy budou srostlé. V budoucnu už se o něj starejte jako o běžný trávník.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21411 (zahrada-bydleni.cz#6337)


Přidat komentář