Škůdci a choroby růží

Při napadení pilatkami výhony krní, vadnou a odumírají. Na výhonu je viditelný hnědý otvor, na podélném průřezu výhonem se objeví hnědě zbarvené vzhůru či dolů vedoucí chodbičky, na jejichž konci se objeví 12-15 mm dlouhá bílá larva pilatky.

Poškození růží mrazem

Jednotlivé výhony vadnou, žloutnou a odumírají. Na příčném průřezu výhonu je viditelné zhnědnutí. Příčinou odumírání výhonů jsou nízké teploty v zimních měsících. Výhony mohou ještě odumírat i během léta.

Virózy růží

Chlorotické čárky, prstence a mozaika na listech, změna barvy listových žilek, strakatost a deformace listů. Růst napadených rostlin je redukován.

Ochrana:

Napadené rostliny odstraňte.

Bakteriální nádorovitost růží

Na kořenech a na výhonech těsně nad povrchem půdy rakovinné nádory.

Ochrana:

Napadené části rostlin odstraňte.

Šedá hniloba růží

Za vlhkého počasí se květy a poupata zbarvují šedohnědě a podléhají hnilobě. Na podzim a v zimě napadá houba i výhony.

Ochrana:

Odumřelé části rostlin odstraňte z porostu. Vybírejte jen taková stanoviště, která na jaře rychle osychají. Přihnojujte jen středními dávkami dusíku. Obzvláště za mrazu, během rašení, je vhodné ošetřit podnože Euparenem Multi. 

Padlí růže

Především na líci listů, květních stopkách a poupatech moučnatý bělavý povlak. Napadeny mohou být i květy. Pletivo pod myceliem hnědne.

Ochrana:

K odstranění použijte chemickou ochranu. ## Plíseň růže

Na líci listů červenofialové ostře ohraničené skvrny, na rubu za vysoké vzdušné vlhkosti špinavě bílý povlak plísně. Houba se vyskytuje především ve sklenících, ale v posledních letech se častěji objevuje i u růží pěstovaných na volných plochách.

Ochrana:

Ve sklenících sledujte vlhkost vzduchu, v noci nesmí teplota klesnout pod rosný bod, omezte ovlhčování listů. Ve vysazených porostech zajistěte dostatečné proudění vzduchu. Napadené části rostlin odstraňte.

Rzivost

Na listech žlutooranžové skvrny, později na rubu listů v místě skvrn nejprve žluté, na podzim černé polštářky spor. Napadené listy předčasně opadávají. Spory rzi přenášejí vzdušné proudy.

Ochrana:

Spodní napadené listy včas odstraňte. Opadané listy na podzim pečlivě sesbírejte. Použijte chemickou ochranu.

Černá skvrnitost listů

Na listech černohnědé paprsčité skvrny. Napadené listy žloutnou a opadávají.

Ochrana:

Opadané listy sesbírejte, neboť houba na nich přezimuje a v následujícím roce napadá nové výhony. Při výsadbě nových růží vybírejte rezistentní odrůdy. Při prvních příznacích napadení v květnu opakovaně ošetřujte fungicidy.

Korová spála a skvrnitost listů

Na kůře výhonů se vytvářejí tmavé šedohnědé až červenohnědé, někdy fialově lemované skvrny. Kůra zasychá a praská. Části výhonů nad místem napadení krní a odumírají.

Ochrana:

Napadené výhony sestřihněte až do zdravého dřeva. Rostliny nechte na podzim dostatečně vyzrát, nepřihnojujte ani draselnými hnojivy, ani příliš pozdě. Napadené keře na jaře před rašením ošetřete měďnatými přípravky.

Svilušky napadají růže

Na listech bíložluté skvrnky, později plošné zesvětlení a zasychání listů. Svilušky velké 0,2-0,5 mm žijí na rubu listů pod ochranou jemné pavučinky.

Ochrana:

Napadené rostliny odstraňte. Vysoká teplota a suchý vzduch podporují napadení. Použijte chemickou ochranu.

Pilatka dřeňová a pilatka prýtová

Při napadení pilatkami výhony krní, vadnou a odumírají. Na výhonu je viditelný hnědý otvor, na podélném průřezu výhonem se objeví hnědě zbarvené vzhůru či dolů vedoucí chodbičky, na jejichž konci se objeví 12-15 mm dlouhá bílá larva pilatky.

Klopuškovití

Pupeny a mladé výhony jsou zakrnělé. Na listech nejprve žluté, později hnědé skvrny, které se později trhají. V závislosti na termínu napadení je pletivo listů proděravěné.

Ochrana:

Ochrana se provádí pouze při silném napadení porostů a nebo silném infekčním tlaku z přilehlých luk. Ošetření se provádí brzy ráno, dokud jsou ztuhlé chladem a nelátají.

Mšice na mladých výhonech růží

Především na mladých výhonech se vyskytují kolonie mšic. Výhony krní, listy jsou zkadeřené a žloutnou, při silném napadení jsou pokryty lepivou medovicí.

Ochrana:

Jednotlivé listy či výhony s koloniemi mšic odstřihněte a odstraňte, využijte metod biologické ochrany a chemickou ochranu.

Pilatka drobná

Od května se lístky růží doutníkovitě svinují kolem střední žilky. V dutině zámotku se vyvíjí 8-9 mm dlouhá zelená housenice pilatky.

Ochrana:

Svinuté listy okamžitě odstraňte.

Pilatky na růžích

Skeletový žír listů, zůstávají pouze žilky. V nich jsou 6-10 mm dlouhé zelené housenice. V některých letech se vyskytují ve větším počtu.

Ochrana:

Napadené listy okamžitě odstraňte.

Žlabatka růžová

Na výhonech zelenožluté až načervenalé hálky. V hálkách žijí asi 0,5 mm velké bílé larvy.

Ochrana:

V zimě hálky odstřihněte.

Pidikřísek růžový

Na líci listů jsou drobné bíložluté skvrnky, na rubu štíhlí, asi 3 mm velcí jedinci podobní mšicím, se střechovitě složenými křídly.

Ochrana:

Silně napadené výhony odstraňte a použijte chemickou ochranu.

Puklicovítí

Bělavé nebo žlutohnědé štítky především na listech a výhonech. Puklice lze odlepit z povrchu rostlin pomocí jehly.

Ochrana:

Pokud se puklice vyskytnou jen na jednotlivých rostlinách, můžete je odstranit např. starým zubním kartáčkem a očištěná místa potřít vatovým tamponem namočeným v oleji. Pod olejovým filmem se puklice udusí. Při silnějším napadení více rostlin je nezbytné ošetření zoocidy.

Třásněnky - škůdci růží

Mladé listy jsou deformované, vegetační vrchol zakrnělý. Květy mají drobné skvrnky a hnědé okraje. Třásněnky se hojně rozmnožují v květech.

Ochrana:

Napadené části rostliny odstraňte. Ve sklenících kontrolujte přítomnost třásněnek vyvěšením modrých lepových desek. Obzvláště důležitá je kontrola mladých porostů, neboť již několik jedinců může způsobit zakrnění. V polních podmínkách je ochrana nutná pouze při masovém výskytu. K potlačení třásněnek je nezbytná včasná a opakovaná aplikace insekticidů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21442 (zahrada-bydleni.cz#9122)


Diskuze a zkušenosti

Honza | 22.05.2014 18:16
Re: Škůdci a choroby růží Díky za rady. Jsou opavdu na PRD

Jitka Krejčová | 26.08.2014 12:46
Re: Škůdci a choroby růží Okraje lístků poupat růží jsou jakoby oschlé, po rozvinutí jsou lístky prodiravělé. Čím nebo kým je to způsobeno, jak tomu dál zabránit ? Potřebuji poradit ,předem děkuji. Jitka


Přidat komentář