Škůdci a choroby broskvoní

Mšice broskvoňová způsobuje vážné onemocnění broskvoní. Vyskytne-li se ve větším množství, škodí sáním na listech, mladé větvičky zpomalují růst a toto způsobuje menší výnos ovoce. Poškozené listy žloutnou, kadeří se a opadají.

Kadeřavost broskvoně - Taphrina deformans

Na mladých listech broskvoní vznikají zpočátku mírně vypouklé žlutozelené, později červené skvrny nebo puchýře. Tyto skvrny se velmi rychle zvětšují, zduřují a tím deformují (zkadeřavějí) listovou čepel. Na spodních částech napadených listů se v květnu vytvářejí bělavé povlaky houby. Zkadeřené listy zasychají a opadávají. Na plodech někdy vznikají červené skvrny s nepravidelným okrajem. U napadených stromů je větší nebezpečí jejich poškození mrazy. Kromě broskvoní mohou být napadány i mandloně a broskvomandloně.

Ochrana

Broskvoně je možné ošetřovat fungicidy ( např. SULKA) kdykoliv od opadu listů na podzim do doby, kdy začínají rašit vrcholové (terminální) pupeny.

Moniliový úžeh peckovin

Listy na napadených větvičkách postupně vadnou a usychají. Přitom zůstávají na větvičkách, které vypadají jako spálené (proto též úžeh nebo spála). Příznaky napadení květů, které neopadávají a zůstávají na stromech, připomínají poškození mrazem. Na napadených letorostech se velmi často objevuje klejotok, který postupně přechází i na starší dřevo a může být příčinou rozsáhlejšího poškození stromů.

Ochrana

Proti moniliovému úžehu peckovin je nejvhodnějším termínem ošetření počátek kvetení nebo dokvétání stromů. Ošetření se doporučuje především v letech s chladným a deštivým jarem.

Mšice broskvoňová

Mšice broskvoňová způsobuje vážné onemocnění broskvoní.Vyskytne-li se ve větším množství, škodí sáním na listech, mladé větvičky zpomalují růst a toto způsobuje menší výnos ovoce. Poškozené listy žloutnou, kadeří se a opadají. Kromě toho přenáší mšice broskvoňová i virové choroby.

Ochrana

Abychom usmrtili mřezimující vajíčka mšice broskvoňové, provádíme zimní postřiky. Při výskytu prvních mšic na jaře stříkáme stromy Fosfotionem E 50.

Strupovitost broskvoně - Venturia cerasi

Plody broskvoně mají tmavé strupovité skvrny s rozpraskaným povrchem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21445 (zahrada-bydleni.cz#9200)


Přidat komentář