Půda a její kvalita

Půda a jak vylepšit kvalitu. Zlepšování půdní struktury. Hnůj - cenný prostředek pro kvalitu půdy. Kompost - rostlinný materiál. Chmelové hlávky - chmelový kompost. Přípravky pro úpravu půdy ad.

Půda a jak vylepšit kvalitu

Přidáváním umělých hnojiv do půdy získáte dokonalé rostliny, půdní strukturu tím ale nevylepšíte. Přidáním dobře rozložené organické hmoty do půdy se nejdříve zkvalitní její fyzikální vlastnosti. Později se však zlepší i úrodnost půdy, protože se uvolní i živiny. Jejich obsah je však různý, proto na ně jako na jediný zdroj hnojení raději příliš nespoléhejte. Žížaly a hmyz nejdříve organickou hmotu rozloží nahrubo, mikroorganismy ji pak dále rozloží na humus. Humus se spojuje s minerálními částicemi půdy, jako jsou částice jílu a písku, a vzniká tak stabilní půdní struktura, kterou mohou kořeny rostlin snadno pronikat a jež obsahuje různě rozsáhlé půdní prostory pro vzduch a vodu. Dobrá půdní struktura nejen napomáhá růstu rostlin, ale umožňuje i lepší zpracování půdy. Při rytí těžkých půd, do kterých je zapraveno velké množství organické hmoty, by se půda neměla lepit na rýč a měla by také poutat vodu, aniž by ovšem byla podmáčená.

Zlepšování půdní struktury

Může trvat několik let, než dosáhnete nějakého výsledku, pokud však nastelete povrch půdy vrstvou organické hmoty, výhody mulče oceníte hned v prvním roce. U těžkých půd vylepšujte půdu na podzim, u lehkých písčitých půd pak koncem zimy nebo začátkem jara. Tradičně se při vylepšování půd používá statkový hnůj, listovka a kompost. Téměř nic nestojí, ale v některých oblastech může být obtížné sehnat dostatečné množství. Dnes si lze obstarat mnoho dalších vhodných přípravků pro zlepšení půdy, mají však různou cenu a dávkování a slibují různé věci. Rozumná dávka je 25-40 litrů na m2 nebo nejméně pěticentimetrová vrstva nastýlky. Pokud potřebujete vylepšit velkou plochu, soustřeďte se každý rok na jiný záhon.

Hnůj - cenný prostředek pro kvalitu půdy

Máte-li možnost získat hnůj, máte po ruce levný a cenný prostředek k vylepšení půdy. Statkový hnůj obsahuje trus s močí hospodářských zvířat promíchaný s podestýlkou, takže při manipulaci s ním noste rukavice a po skončení práce si umyjte ruce. Hnůj může být čerstvý, částečně nebo zcela rozložený. Úplně rozložený hnůj bude mít zemitou vůni a hnědou barvu se zbytky slámy nebo jiné podestýlky. Čerstvý hnůj bude páchnout a bude mít různou barvu i složení. Nekompostovaný hnůj se musí dát na hromadu, zakrýt a nechat několik měsíců uležet. Drůbeží trus je koncentrovanější než jiné typy hnoje, jde spíše o hnojivo. Bohužel většina dusíku je obsažena ve formě čpavku, který silně páchne, může zvýšit pH půdy a popálit semenáčky. Tomu se vyhnete tak, že před použitím trus kompostujete nebo ho přidáte do kompostu, kde bude působit jako aktivátor. Máte-li dostatek zvířecího odpadu, je dobré ho většinu zužitkovat. Podestýlku a trus králíků a morčat je lépe uložit na kompost. Podestýlku obecně je vždy lepší před použitím zkompostovat, zvláště obsahuje-li piliny nebo noviny.

Zelené hnojení - směs rychle rostoucích trav

Zelené hnojení je směs rychle rostoucích trav nebo jiných rostlin, které se vysávají proto, aby se nakonec zaryly do půdy. Jeho použití je vhodné jen na volné půdě nebo v zeleninové zahradě, kde je jednak užitečným zdrojem živin a jednak zlepšuje půdní strukturu.

Kompost - rostlinný materiál

Veškerý rostlinný materiál ze zahrady nebo kuchyňský odpad se může hodit na kompost, kde zetleje a vrátí se oklikou na zahradu. Díky recyklaci rostlinného odpadu z domu i zahrady vypadá zahrada upraveně, ubude škůdců a chorob a do půdy se vrátí živiny. Buď si můžete koupit kompostér z plastu či dřeva, nebo si ho můžete sami vyrobit ze staršího dřeva. Nádoba by měla mít objem alespoň jeden krychlový ale raději více, protože zahradní odpad se rozkládá rychleji ve větším objemu. Užitečné jsou vysunovací strany, protože je-li kompost hotov, lze ho pak lehce přemístit. Kompostovaný materiál by měl být vlhký, ne však promočený, proto při prudkém dešti zakryjte nádobu víkem. Za chladného počasí překryjte povrch dílem starého koberce, pomůže to udržet teplo. Ke kompostování se hodí většina rostlinné hmoty, ale snažte se udržovat v rovnováze poměr bylinné a dřevní hmoty a nepřidávejte příliš posekané trávy nebo prořezaných větviček najednou. Silné dřevnaté stonky a prořezávky keřů před kompostováním raději rozdrťte. Některé věci by se do kompostu neměly dávat vůbec, například plevele s nasazenými semeny, kořeny vytrvalých plevelů, slupky brambor, chemicky ošetřené slupky citrusů a rostliny s chorobami pocházejícími z půdy. Jakmile se kompost začne zahřívat, dojde ke zničení řady škůdců a chorob, choroby a škůdci kořenů však mohou přežít, proto zničte kořeny, které jsou napadeny nádorovitostí kořenů košťálovin, hnilobami kořenů a krčku nebo jsou napadeny pochmurnatkou mrkvovou či květilkou zelnou. Kompost by měl být hotový za 3—18 měsíců. Přehazování hromady, i když jde o namáhavou práci, proces tlení urychlí a napomůže jeho rovnoměrnému průběhu. Rychlejšímu rozpadu dřevní hmoty výrazně napomůže aktivátor, například krevní moučka nebo síran amonný.

Listovka - kompostované listí

Kompostované listí, stejně jako i další zahradní odpad, jsou vhodné k nastýlání či vylepšování půdy.

Kompost z pěstíren hub - hnojivo

Je už kompostován a sterilován pěstiteli hub, takže manipulace s ním je čistší a hygieničtější než s hnojem. Použijte ho k vylepšení písčité půdy a tam, kde chcete pěstovat košťáloviny. Nezapomínejte však, že obsahuje vápno, proto ho nepoužívejte v blízkosti kyselomilných rostlin.

Chmelové hlávky - chmelový kompost

Malé regionální pivovary často mají nazbyt použité chmelové hlávky a nebo je prodávají, ještě obohacené o hnojiva, jako chmelový kompost.

Sláma s drůbežím trusem

Balíky slámy se většinou dají získat od zemědělců. Ve slámě je velké množství uhlíku, takže může půdu připtavit o cenný dusík. Také se stává, že obsahuje herbicidy. Proto ji doporučujeme před použitím zkompostovat za pomoci aktivátorů, jako je drůbeží trus nebo síran amonný.

Rašelina vylepšuje půdu

Rašelina bývala doporučována na vylepšení půdy, dnes se však její užívání považuje za plýtvání neobnovitelnými zdroji, protože její těžba vede ke ztrátě cenných lokalit. K úpravě půdy je však rozumné využít všechnu vyžilou zeminu, která má rašelinný základ, například obsah pěstebních pytlů.

Mořské řasy - dusík, draslík

Obyvatelé přímořských oblastí, kteří mají přístup k mořským řasám, jež nejsou znečištěny ropou, si je mohou nasbírat a použít je na zahradě. Řasy obsahují dusík, draslík a stopové prvky, jejich obsah se však různí. Nemusí se kompostovat, ale je nutné z nich odstranit sůl, jež se z nich buď vyplaví hadicí, nebo se řasy asi na týden vystaví dešti. (U nás lze koupit výtažek z mořských řas, například Bioalgen.)

Přípravky pro úpravu půdy

Jsou to přípravky prodávané v pytlích, které jsou již zkompostované nebo upravené a můžete je koupit v zahradnických centrech nebo objednat poštou. Jsou dražší než výrobky nepytlované, ale je s nimi většinou jednodušší i příjemnější manipulace. Řada z nich je zásaditá, a proto vám v případě aplikování ve velkém množství doporučujeme, abyste si před přidáním dalšího vápna pořídili rozbor pH půdy.

Vápno -vápenec

Je-li pH půdy nižší než 6,5 , bude třeba přidat vápno, zvláště chcete-li pěstovat třeba košťáloviny. Používání vápna má řadu výhod. „Osladí” půdu, přiláká žížaly a užitečné bakterie, vylehčuje těžké jílovité půdy, dodává vápník, uvolňuje další živiny vázané v půdě, a tím podporuje zdravý růst rostlin a v neposlední řadě potlačuje škůdce (plže) a choroby (nádorovitost košťálovin). Hodně zahradníků vápní jednou za tři roky. Vždy před aplikací vápence pH půdy zkontrolujte. Je-li pH větší než 6,5, vápnit nemusíte. Do půdy vpravte mletou křídu či vápenec, které se mohou používat po celý rok, je však dobré je použít delší dobu před výsadbou. Vhodná doba je podzim. Aplikujte za bezvětří a na oči použijte ochranné brýle. Řiďte se pokyny na obalu. Dbejte na to, abyste nevápnili ve stejnou dobu, kdy navážíte hnůj či hnojíte dusíkatým hnojivem, a nevápněte každý rok, pokud to není.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21426 (zahrada-bydleni.cz#8910)


Diskuze a zkušenosti

Mirek Matějka | 22.05.2012 09:20
Křída do kompostu Našel jsem doma starý pytel rozemleté křídy. Má někdo zkušenosti. Je vhodné dát křídu do kompostu?? Díky za radu


Přidat komentář