Pomoc při vadnutí rostlin

Pomoc pro pokojové rostliny. Zalévání pokojových rostlin. Přehnojení a nedostatečné hnojení rostlin - co dělat. Nedostatečné hnojení. Napadení škůdci. Poškozené pokojové rostliny. Rady pro nákup prostředků na rostliny. Rady pro případ nouze.

Pomoc pro pokojové rostliny

Problémy, které se u rostlin objeví, nemusí vést vždy k jejich uhynutí. Často lze vzniklé potíže vhodnými záchrannými zákroky omezit, nebo dokonce zcela odstranit již při prvních příznacích.

Poškození pokojových rostlin - co dělat

Pozorujete-li na rostlinách změny, které považujete za poškození, nejdříve ze všeho zkontrolujte, zda na ně mohlo mít něco v poslední době nějaký zvláštní vliv. Zkuste si vzpomenout, zda jste o rostliny pravidelně pečovali, nebo zda došlo k nějakým výkyvům: Mohlo být něčeho příliš mnoho či příliš málo?

Zalévání pokojových rostlin

Ochable visící nebo žloutnoucí listy od středu rostliny, škvíra mezi substrátovou zeminou a okrajem květináče - to vše svědčí o suchu. Velmi vyschlým rostlinám, pěstovaným v substrátu, je nejlépe (s výjimkou např. kaktusů - Cactaceae) - okamžitě ponořit celý květináč s kořenovým bálem do vody, a to na tak dlouho, než z něj přestanou unikat bublinky vzduchu. Potom nechte vodu odtéci tak, aby nezůstala nahromaděná v podmisce. K rostlinám v hydroponických nádobách by se měla okamžitě doplnit voda.

Vlnící se listy a vadnutí - co dělat

Vlnící se listy, žlutohnědé vrcholy listových čepelí se žlutým pruhem ve směru k bázi listu, částečně také shazování zelených listů nebo vadnutí svědčí o nadbytku vody v substrátu - přelití. Přebytečnou vodu slijte, kořenový bal nechtě řádně odkapat a podle potřeby omezte v příštích dnech zálivku. U rostlin v hydroponických nádobách zkontrolujte ukazatele vodní hladiny, v případě potřeby odčerpejte přebytečnou vodu až k ukazateli „optimum”.

Přehnojení a nedostatečné hnojení rostlin - co dělat

Ochable visící listy a současně vlhký substrát po předchozím hnojení mohou být známkou přehnojení. V tomto případě pomůže promytí substrátu - většinou postačí ponořit kořenový bal rostliny do vody.

Propláchnutí hydroponických nádob

 • Naplnit vodou a zase vypumpovat, podle potřeby vše případně ještě jednou opakovat.
 • Při velkém vědomém přehnojení opatrně vymyjte přímo kořeny rostlin a rostlinu znovu zasaďte.

Nedostatečné hnojení

Častější je ovšem nedostatečné nebo nevyrovnané hnojení, proto je vhodné přihnojovat speciálními kombinovanými hnojivy, vhodnými pro rostliny s okrasným listovím nebo pro kvetoucí druhy. Pokud již došlo k silnému a nevratnému poškození pletiv listů, shodí rostlina často staré listy, a přitom vyžene zdravé mladé výhony, což svědčí o navození procesu regenerace. V této době ošetřujte rostliny zvláště pečlivě.

Napadení škůdci

Napadnou-li rostlinu škůdci , postupujte podle doporučení uvedených pro jednotlivé druhy škůdců. Po ochraně proti škůdcům odstraňte i následky jejich přítomnosti, např. (medovici), na které se následně usazují houbové černě. Postříkejte rostlinu dvakrát až třikrát tak, aby měla mokrý povrch (nikoli v případě ochlupených rostlin!). Použijte odraženou vodu s přídavkem několika kapek jaru na nádobí. U rostlin s tužšími listy je možné otřít omytý povrch vatičkou. Účinnost a neškodnost vašeho zákroku si na některé části rostliny, která není příliš vidět, raději vyzkoušejte předem. Nejvíce poškozené (žluté a zasychající) listy preventivně odstraňte. Po likvidaci škůdců je vhodné okolí rostlin vyčistit od „uprchlíků” vysavačem (důležité zejména u svilušek).

Poškozené pokojové rostliny

I rostliny mohou utrpět mechanická zranění - natržené listy, nalomené větve a stonky, ulomené větvičky a šlahouny. Taková poškození můžete napravit čistým řezem. Vadné listy je lepší odstranit celé. Pohmožděná pletiva stonků a větví odřízněte až do zdravé tkáně. Dbejte na to, aby rány, z nichž vytéká míza, mohly dobře a rychle zaschnout.

Prevence rostlin

 • Preventivně dbejte na to, aby se na vašich pokojových rostlinách neobjevili a nešířili škůdci a choroby, snažte se problém řešit hned při prvních příznacích.
 • Ověřte si možnosti použití méně škodlivých látek, speciálních přípravků proti jednomu druhu škůdce (mšice, molice, svilušky, slimáci) ve větších porostech, např. v zimních zahradách s vhodnými podmínkami. Možnosti využití užitečných organismů konzultujte s odborníky.

Rady pro nákup prostředků na rostliny

 • Nechte si při nákupu odborně poradit, který přípravek se nejlépe hodí k vyřešení vašich potíží s ochranou rostlin (viz výše).
 • Kupujte raději takové množství, které vystačí na předpokládané použití - dávejte přednost malým „hobby” balením.

Pokyny pro skladování přípravků na rostliny

 • Nikdy nedávejte přípravky do jiných nádob, skladujte je pouze v originálním balení.
 • Balení uchovávejte vždy důkladně uzavřené.
 • Přípravky nikdy neskladujte společně s krmivy, potravinami a poživatinami.
 • Musíte vyloučit možnost, že by se do kontaktu s přípravkem dostala nepoučená osoba, především děti, ale také domácí zvířata.
 • Přípravky se musí skladovat v suchu a chladu, v prostoru, kde nemrzne.
 • Napište si na obal datum nákupu a sledujte dobu použitelnosti přípravku.

Návod k použití přípravků na rostliny

 • Při používání přípravku vždy pečlivě dodržujte pokyny v návodu, vyžadujte jej vždy v českém jazyce!
 • Používejte jen potřebné množství, ale zároveň pokud možno co nejméně.
 • U přípravků, které si máte sami namíchat, si předem stanovte potřebnou dávku.
 • Dodržujte aplikační množství, koncentraci a ochranné lhůty.
 • Při práci s přípravky používejte ochranné oděvy, které doporučuje návod k použití.
 • Používejte pouze ty přístroje a nádoby, které byly schváleny pro účely ochrany rostlin (nepoužívejte např. postřikovače určené k rosení rostlin).
 • Při práci s jedy nejezte, nepijte ani nekuřte!
 • Postřik rostlin provádějte raději mimo obytný prostor.

Pokyny pro čistění

 • Po použití očistěte důkladně podle návodu k použití sami sebe, svůj ochranný oděv, použité přístroje na ochranu rostlin a při rozebírání také místa, kde na sebe nasedají jednotlivé díly nástrojů.

Pokyny pro likvidaci

 • Obaly se zbytky přípravku, ale i úplně prázdné obaly od prostředků na ochranu rostlin, dávejte výhradně do tříděného odpadu. Na vašem obecním úřadě vám řeknou, jak si máte počínat.

Rady pro případ nouze

 • Pro případ možných nouzových situací si poznamenejte na přístupné místo telefonní číslo vašeho lékaře, první pomoci apod. Konzultace je možná na Toxikologickém informačním středisku, 128 21 Praha 2, Vyšehradská 49 - klinika nemocí z povolání.
 • Pokud se projeví při použití přípravku na ochranu rostlin zdravotní potíže, vyhledejte okamžitě lékaře. Vezměte si s sebou uzavřené originální balení, pokud možno s návodem k použití!
 • Neberte si sami předem žádné domácí léčebné prostředky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21429 (zahrada-bydleni.cz#8972)


Diskuze a zkušenosti

Yveta | 21.01.2015 18:28
Re: Pomoc při vadnutí rostlin Prosím o radu,proč my začal hnědnout Cypřiš pokojový?čím to může být?Je to asi 2měsíce co jej mám.Poradíte my?


Přidat komentář