Plíseň šedá - ochrana a léčba

Plíseň šedá se projevuje nejdříve jako bílý povlak, který v krátkém čase šedne. Rozmnožuje se kouřově šedými výtrusy, přenášenými větrem nebo vodou. Plíseň se projevuje na rostlině dvěma různými způsoby.

Plíseň šedá - Botritis cinerea

Plíseň šedá je rozšířené a velmi škodlivé onemocnění ovoce a zeleniny. Výjimečně může dojít k významnému poškození v období po odkvětu a v období počátku zrání. Největší škody vznikají při napadení zrajících plodů. V tomto období, kdy je zvýšená citlivost k infekci, dochází za příznivých podmínek, zejména u náchylných odrůd k rychlému šíření a k podstatnému snížení množství i jakosti sklizně. Významné škody působí plíseň šedá i u množitelského materiálu a ve školkách.

Latinský název plísně šedé

  • Botritis cinerea

Plíseň šedá – vznik a vývoj

Plíseň šedá se projevuje nejdříve jako bílý povlak, který v krátkém čase šedne. Rozmnožuje se kouřově šedými výtrusy, přenášenými větrem nebo vodou. Plíseň se projevuje na rostlině dvěma různými způsoby. Tmavými až černými vícebuněčnými strukturami zvanými sclerotia a jednobuněčnými tmavě ohraničenými výtrusy. Plíseň šedá dokáže v pěstebních prostorách vydržet dlouho i bez rostlin. Botrytis potřebuje před tím, než napadne zdravou tkáň rostliny živiny, které získává ze zraněných tkání stonků a rostlin, nebo ze starých listů. Optimální pro rozmnožování této plísně je vysoká vlhkost.

Plíseň šedá – ochrana

Účinné je odstranit všechny napadené části rostliny, které jsou nějakým způsobem zraněny a nečistoty z rostliny a pěstební místnosti. Takto získaný odpad musíme spálit. Pokud se botrytis objeví na matečných rostlinách, vyčkáme co nejdéle a až po úplném odstranění plísně můžeme opět přistoupit k tvorbě nových řízků. Dalším krokem by mělo být maximální větrání ovšem za udržení vyšších teplot. Můžeme také použít fungicidy (přípravky na ničení plísní a hub). Botrytis si ovšem může časem vybudovat imunitu proti některým fungicidům.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21472 (zahrada-bydleni.cz#9537)


Přidat komentář