Nejčastější choroby rostlin

Chlóróza, zaschlé skvrny na listech, nedostatečné kvetení, zaschlé špičky listů, hniloba kořenů, padání mladých rostlin a černání krčku, hniloba kořenového krčku u azalek, pravé padlí, plíseň šedá, listová skvrnitost, rakovina oleandru ad.

Nejčastější choroby rostlin

## Fyziologické poruchy rostlin
### Choroba ### Příznaky ### Příčiny ### Řešení
### **Chlóróza** ### ** ** rostliny nejsou schopny přijímat vodu, listy jsou žluté vysoký obsah vápenitých solí v zálivkové vodě rostliny zalévejte odvápněnou vodou
### ** Zaschlé skvrny na listech** ### ** ** na listech se tvoří červenavé, stříbřité nebo nahnědlé skvrny rostlina je příliš vystavena slunečnímu svitu změňte stanoviště rostliny
### ** Korkovitost** na výhonech nebo listech se tvoří korkovité výrustky, které se neztrácejí je vyvolána nadměrnou zálivkou a nedostatkem světla omezte zálivku nebo přemístěte rostlinu na světlejší stanoviště
### ** Zastavení růstu** ### ** ** rostlina roste velmi pomalu, nebo neroste vůbec malý květináč, přílišná teplota, nedostatek světla, přehnojení rostlinu přesaďte, umístěte na světlejší stanoviště
### ** Nedostatečné kvetení** ### ** ** rostlina kvete málo nebo nekvete vůbec nadbytek dusíku v hnojivé zálivce, nevhodné stanoviště rostlinu přemístěte nebo zvolte jiné hnojivo
### ** Zaschlé špičky listů** ### ** ** konečky listů rostlin jsou zaschlé v místnosti je příliš suchý vzduch rostlinu častěji roste
## Houbové choroby rostlin
### Choroba ### Příznaky ### Příčiny ### Řešení
### ** Hniloba kořenů** ### ** ** rostlina vadne a odumírá, kořeny jsou poškozené a nemohou přijímat vodu a živiny fytopatogenní houba, která pronikla do kořenů rostliny, vlhkost podporuje její šíření rostlinu okamžitě zničte, nejlépe spalte
### ** Padání mladých rostlin a černání krčku** ### ** ** rostliny (převážně semenáčky) uhnívají ve velkém množství příznaky výtrusů houby, které byli na rostlinu zaneseny, přehnojení, teplé a vlhké prostředí podporují šíření infekce napadené části rostliny odstraňte, nejlépe spalte, vhodný je postřik rostliny speciálními fungicidy
### ** Hniloba kořenového krčku** ### ** ** u rostlin zahnívá kořenový krček rostlina je napadena některou houbou z rodu Fusarium rostlinu okamžitě zničte, nejlépe spalte
### ** Hniloba kořenového krčku u azalek** ### ** ** u azalek zahnívá kořenový krček rostlina je napadena některou houbou z rodu Fusarium, další příčinou může být ulehlý substrát, nadbytek hnojivé zálivky nebo vody rostlinu okamžitě zničte, nejlépe spalte
### ** Hniloba kořenů a hlíz** ### ** ** kořeny zahnívají rostlina je napadena houbou Thielaviopsis basicola, které prorůstá koeny rostliny svým podhoubím rostlinu okamžitě zničte, nejlépe spalte
### ** Pravé padlí** ### ** ** na rostlině se objevují bělavé moučnaté skvrny příznaky výtrusů houby, které byli na rostlinu zaneseny, přehnojení, teplé a vlhké prostředí podporují šíření infekce napadené části rostliny odstraňte, nejlépe spalte, vhodný je postřik rostliny speciálními fungicidy
### ** Nepravé padlí** ### ** ** bělavý povlak na spodní straně listů, který postupně hnědne zanesené výtrusy houby, vlhké a teplé klima podporuje rozvoj infekce napadené části rostliny odstraňte, nejlépe spalte, vhodný je postřik rostliny speciálními fungicidy
### ** Plíseň šedá** ### ** ** proniká většinou do poškozených pletiv rostlin, choroba je způsobena houbou Bortritis cinerea, na rostlinách se objevuje šedý povlak chladné a vlhké klima, nedostatek světla napadené části rostliny odstraňte, nejlépe spalte, vhodný je postřik rostliny speciálními fungicidy
### ** Rez** na rostlině se objevují světle skvrny z vrchní části a rezavé skvrny ze spodní části listů zanesené houbové výtrusy, které se dostanou převážně na spodní stranu listů napadené části rostliny odstraňte, nejlépe spalte, vhodný je postřik rostliny speciálními fungicidy
### ** Čerň** na listech se tvoří černé nebo černohnědé skvrny nedostatek světla, nedostatečná asimilace rostliny umistěte na světlejší stanoviště
### ** Listová skvrnitost** ### ** ** žlutavé a hnědavé skvrny na listech, rostliny často opadávají vysoká vlhkost vzduchu, velké teplotní výkyvy napadené části rostliny odstraňte, nejlépe spalte, vhodný je postřik rostliny speciálními fungicidy
## Bakterie a viry u rostlin
### Choroba ### Příznaky ### Příčiny ### Řešení
### **Rakovina oleandru** ### ** ** drobné světlé skvrnky na listech, rychle se zvětšují, ve středu se objevuje zelená zduřenina, části rostliny zakrňují bakterie, která napadá oleandr a rozšiřuje se především při dešti napadené části rostliny odřízněte a spalte je
### ** Bakteriální skvrnitost listů** ### ** ** žlutavé a hnědavé skvrny na listech, rostliny často opadávají vysoká vlhkost vzduchu, velké teplotní výkyvy napadené části rostliny odstraňte, nejlépe spalte
### ** Mokrá bakteriální hniloba** ### ** ** části rostliny uhnívají následkem přílišné vlhkosti vzniká v důsledku napadení různými bakteriemi, šíření podporuje příliš teplé a vlhké klima rostlinu okamžitě zničte, nejlépe spalte
### ** Mozaiky** světlé nebo tmavě zalené skvrny na listech, růst rostliny se omezuje různé viry, které jsou specializované na určité druhy rostlin rostlinu v žádném případě nemnožte

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21448 (zahrada-bydleni.cz#9257)


Přidat komentář