Mulčovací kůra - mulčování

Mulčovací kůru můžeme pokládat na již založené záhony, je třeba záhony předem důkladně zbavit plevelů. Při zalévání musíte dávat pozor na proud vody, protože příliš prudký proud vody by mohl mulč odplavit nebo smíchat se zeminou.

Mulčovací kůra – její výhody a nevýhody

Mulčování je v dnešní době nejrozšířenější ochranou vysazených rostlin, keřů i stromů. Mulčovací kůra je směs smrkové a borové kůry. Výhody a nevýhody mulčovací kůry naleznete zde.

Mulčovací kůra – výhody

 • Zabraňuje prorůstání plevelů.
 • Působí esteticky a přirozeně.
 • Semena plevelů, která se uchytí na vrchní vrstvě, se lehce odstraňují.
 • Udržuje vláhu v půdě.
 • Oddělí záhony od travnatých ploch.
 • Je to ekologicky nejpřijatelnější materiál.

Mulčovací kůra – nevýhody

 • Hmyz v mulčovací vrstvě přitahuje některé druhy ptáků, kteří při hledání potravy mohou mulč rozhrabovat.
 • V případě málo propustné zeminy může při častém zalévání dojít k přemokření substrátu pod mulčem a k následnému zahnívání kořenů. Tomuto však lze zabránit kontrolou vlhkosti před zaléváním.
 • Okyselování půdy neprospívá malému množství vápnomilných rostlin.

Mulčování – jak mulčovat

Ve většině případů se mulčovací vrstva nanáší hned po výsadbě rostlin do čistého záhonu, aby se předešlo výskytu plevelů. Mulčovací kůru můžeme pokládat na již založené záhony, je třeba záhony předem důkladně zbavit plevelů.

Mulčování – na co si dát pozor při mulčování

 • Při prvním mulčování je třeba počítat s tím, že se mulč slehne a budete muset po určité době dosypávat.
 • Při zalévání musíte dávat pozor na proud vody, protože příliš prudký proud vody by mohl mulč odplavit nebo smíchat se zeminou. To by mohlo mít za následek nesprávnou funkci mulče a následné zaplevelení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21484 (zahrada-bydleni.cz#9703)


Přidat komentář