Molice - ochrana a prevence

Postřik se musí opakovat, protože přípravek zabírá pouze na živé jedince, kteří mají třídenní dobu líhnutí. Vajíčka postřiky nezničí a nové generace molic se rychle mění. Další dobrou prevencí jsou lepové desky.

Molice – prevence a ochrana

Molice jsou drobný, bílý okřídlený hmyz, který je podobný můrkám, nemá s nimi ale nic společného. Molice sají na rubech listů a vylučují lepkavé výkaly. Celá rostlina postupně uvadá.

Ochrana rostlin před molicí

Ochrana před molicí je důležitá, a proto je nutné při zjištění prvních jedinců, aby se provedla důkladná prohlídka všech rostlin. Ideální pomocí je použití insekticidního přípravku. Ochrana je možná pouze v prvopočátku, ihned po zjištění molic. Postřik se musí opakovat, protože přípravek zabírá pouze na živé jedince, kteří mají třídenní dobu líhnutí. Vajíčka postřiky nezničí a nové generace molic se rychle mění.

Prevence

Nepřelívejte rostliny, zemina by měla v období mezi první a druhou zálivkou vyschnout, zajistěte rostlině dobrou drenáž. Další dobrou prevencí jsou lepové desky, díky kterým budete moci molice včas identifikovat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21465 (zahrada-bydleni.cz#9452)


Přidat komentář