Kompost - recyklace a založení kompostu

Kompost by měl být umístěn v samostatném prostoru, který bude ohraničen prkny nebo např. železničními pražci alespoň metr vysokými. Použít lze také plastový kontejner, který zakoupíte v zahrádkářských potřebách.

Kompost – o co se jedná

Kompost vzniká rozkladem organického odpadu z vaší zahrádky. Organický odpad neboli bioodpad zahrnuje listí, větve, zahradní odpad, zbytky zeleniny, ovoce apod. Kompost se používá ke zlepšení zeminy, přičemž se o to postarají bakterie, plísně a jiné půdní organismy. Kompost podporuje půdní život, který zrychluje rozklad rostlinných zbytků.

Kompost obsahuje humus

Celý proces přeměňování organických látek dá vzniknout humusu. To probíhá běžně v půdě, ale značně pomaleji. Humus v půdě zadržuje vodu, optimalizuje počet i skladbu mikrobů v půdě a vyrovnává kyselost. Tím se posílí růst a zdraví rostlin a plodů.

Kompost – kde ho založit

Kompost bývá většinou umístěn na konci zahrádky, kde je stín a nepřekáží. Ideální je místo pod stromem. Počítejte s tím, že hromádka postupně naroste přibližně až do výšky jednoho metru.

Kompost – jak ho vymezit

Kompost by měl být umístěn v samostatném prostoru, který bude ohraničen prkny nebo např. železničními pražci alespoň metr vysokými. Použít lze také plastový kontejner, který zakoupíte v zahrádkářských potřebách.

Kompost – jak postupovat

 • První vrstvu kompostu by měl tvořit hrubší materiál – jako jsou např. větve.
 • Poté může přijít další zahradní odpad, který chceme kompostovat.
 • Aby kompostování probíhalo správně, měl by být hrubý odpad a zelený materiál ve správném poměru.
 • Poměr zeleného materiálu (listí a zeleninový odpad) k hrubému materiálu (drcené větve) by měl být 3:1.
 • Mezi vrstvy by měla být přidávána zemina, která obsahuje nezbytné mikroorganismy ke správnému procesu.
 • Po několika měsících je nutné měnit a obracet vrstvy tak, že spodní vrstvy přijdou nahoru.
 • Přidat můžete také vápno, které celý proces urychluje.

Kompost – kdy ho použít

Přibližně po půl roce je kompost připraven k použití jako hnojivo a prostředek k zlepšení zeminy.

Kompost – na co dávat pozor

 • Kompost musíte alespoň jednou, ale nejlépe dvakrát za rok překopat. Překopává se obvykle na jaře a na podzim a v případech, kdy kompost zapáchá.
 • Kompostu škodí nadměrné množství vody, voda musí po velkých deštích odtéci.
 • Ani příliš velké teplo kompostu nesvědčí – má tendenci plesnivět, proto jej zavlažujeme.
 • Na kompost nenavršujte hromady, ale udržujte mísovitý tvar, aby se voda vsakovala dovnitř.
 • Kompost nikdy nesešlapáváme, kompost musí být vzdušný, aby mohlo probíhat tlení.

Kompost – co do něj patří

 • zbytky ovoce, zeleniny a květin
 • čajové sáčky, káva
 • tráva, listí, stonky a drobnější větve
 • trus zvířat
 • kousky dřeva

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21476 (zahrada-bydleni.cz#9585)


Přidat komentář