Kapradiny - choroby a léčba

Puklicovití – jak je odstranit? Listy opatrně očistěte vatovými tampony namočenými ve stolním oleji nebo několikrát ošetřete přípravky na bázi olejů. Pod olejovým filmem se mšice udusí (nepoužívejte příliš často, pozor na přímé sluneční záření).

Kapradiny a jejich náchylnost k chorobám

Rostliny si jen pomalu zvykají na vyšší intenzitu světla. Teplota v noci by neměla klesnout pod 16-18 °C. Pozitivně působí zvýšená vlhkost vzduchu při jeho dobré cirkulaci. Nehybný vzduch a vyšší vzdušná vlhkost podporují výskyt houbových onemocnění a listových háďátek. Kapradiny vyžadují velmi nízký obsah solí (max. l g na 1) v humózním substrátu a podle požadavku jednotlivých druhů by měla hodnota pH dosahovat 4,5-5,5.

Hnědnutí listů kapradin

Projevy hnědnutí listů

Nejprve se objevují hnědé čárkovité nekrózy, později, především u druhů rodu Adiantum, hnědnou a zasychají jednotlivé listové úkrojky.

Hnědnutí listů – jak jej odstranit

Je nutné předcházet silným poklesům teploty, v zimních měsících by neměla teplota klesnout pod 15 °C. Nepoužívejte příliš vysoké dávky hnojiv, pH půdy 5,5-6,0. K zalévání nepoužívejte studenou vodu, nepřelévejte.

Virová bronzovitost

Projevy virové bronzovitosti

Nepravidelné hnědé skvrny na listech, částečné se šířící od okrajů.

Virová bronzovitost – jak ji odstranit

Napadené rostliny odstraňte, nad rostliny vyvěste modré lepové desky atraktivní pro třásněnky, které virus přenášejí.

Puklicovití a kapradiny

Projevy choroby puklicovití

Na listech jsou světlá místa po sání puklic. Pod hnědým štítkem se vyvíjí mnoho zelených nymf, které se usazují podél listových žilek a později hnědnou. Při silném napadení jsou listy potaženy lepivou medovicí, na níž se usídlují saprofytické černě.

Puklicovití – jak je odstranit

Listy opatrně očistěte vatovými tampony namočenými ve stolním oleji nebo několikrát ošetřete přípravky na bázi olejů. Pod olejovým filmem se mšice udusí (nepoužívejte příliš často, pozor na přímé sluneční záření).

Listová háďátka

Projevy listových háďátek

Pletivo mezi žilkami listů žloutne a hnědne. Hnědé pletivo je ostře ohraničeno žilkami. V teplé vodě opouštějí listy 1 mm dlouhá háďátka, která lze spatřit na tmavé podložce.

Listová háďátka – jak je odstranit

Napadené listy odstraňte, rostliny nechtě řádně oschnout a zamezte orosování listů.

Plži a kapradiny

Projevy napadení kapradin plži

Malí tmavohnědí plži způsobují nejprve škrabkovité, později okénkovité požerky, později vznikají v listech dírky.

Jak odstranit plže z kapradin

Snižte vlhkost v porostu, na jednotlivých rostlinách plže sesbírejte a podle intenzity napadení můžete použít k ochraně návnady.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21433 (zahrada-bydleni.cz#9033)


Přidat komentář