Hnojení palem, stromů a rostlin

Hnojení rostlin. Hnojení pokojových rostlin. Hnojení palem. Hnojení ovocných stromů. Hnojení zeleniny. Hnojení balkónových rostlin. Balkónové a truhlíkové rostliny, jsou rostliny s krátkou vegetační dobou. Proto je přihnojujeme pravidelně každý týden.

Hnojení rostlin

Každá rostlina má jiné požadavky na hnojení. Rostliny žijící v přírodě čerpají živiny z půdy, ve které žijí. O rostliny, které pěstujeme v květináčích a ostatních nádobách, se musíme postarat my sami.

Hnojení pokojových rostlin

Pokojové rostliny jsou náročné na živiny, obzvlášť kvetoucí pokojové rostliny při tvorbě květu např. africká fialka, klívie, vánoční hvězda. Rostliny hnojíme 1 x za 14 dní speciálními tekutými hnojivy pro pokojové rostliny.

Hnojení palem

Palmy jsou rostliny, které potřebují ke svému růstu dostatek živin. Rostliny hnojíme 1x za 2 až 3 týdny speciálními tekutými hnojivy pro palmy.

Hnojení ovocných stromů

Ovocné stromy rostou v přírodě a čerpají živiny z půdy, proto je není nutné často přihnojovat. Základem je dobrá příprava půdy před výsadbou ovocných dřevin. Větší množství živin ovocná dřevina vyžaduje v období vývinu plodů. Používáme speciální, nejlépe tekutá hnojiva určená pro ovocné stromy podporující růst a vývin plodů.

Hnojení zeleniny

Plodová zelenina je náročná na živiny. Tak jako ovocné dřeviny mají největší nároky v době růstu a vývinu plodů tak také plodová zelenina. V obchodech jsou k dostání speciální granulovaná a tekutá hnojiva určená pro tyto rostliny. Ideální interval hnojení je 1x za týden. Zelenina, která má krátkou vegetační dobu např. salát nebo hrách nevyžaduje během své vegetace hnojení. Těmto krátkodobým druhům postačí dostatečně připravený a pohnojený pozemek před výsadbou.

Hnojení balkónových rostlin

Balkónové a truhlíkové rostliny, jsou rostliny s krátkou vegetační dobou. Proto rostliny přihnojujeme pravidelně každý týden. S přihnojováním začneme hned po výsadbě. Ideálním hnojením jsou tekutá hnojiva, které se přimíchají do zálivky nebo malé hnojící tyčinky, které se zapíchnou do květináče a postupně uvolňují živiny do půdy a vyživují tak celou rostlinu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21468 (zahrada-bydleni.cz#9516)


Přidat komentář