Dřepčíci - ochrana proti škůdcům

Dřepčíci dorůstají velikosti 2-2,5 milimetrů. Škodí převážně na jaře. Dřepčíci vyžírají do listů otvory a znemožňují listům provádět základní biologickochemické děje, ovlivňující základní měrou život rostliny.

Dřepčíci - škůdci zeleniny

Dřepčíci jsou malí broučci, kteří mají velmi silné zadní nohy a dokáží skákat až metr daleko. Škodí převážně na jaře. Tento brouk přezimuje ve spadaném listí.

Dřepčík polní - Phyllotreta undulata

Dospělci dorůstají velikosti 2-2,5 milimetrů. Mají dlouhá, hnědá, nitkovitá tykadla. Třetí pár končetin je přizpůsoben skákání nadměrným vývinem. Zbarvení je leskle černé se dvěmi žlutými pruhy, které se v ramení části zužují.

Dřepčík černý - Phyllotreta atra

Dospělci dorůstají velikosti 2-2,5 milimetrů. Je podobný dřepčíku polnímu, akorát se liší zbarvením. Zbarvení je leskle černé. Larvy jsou bílé až žlutavé, olygopodní, s hnědou hlavou a nohami. Na bocích mají černé skvrny.

Dřepčíci a škody na rostlinách

Dřepčíci vyžírají do listů otvory a znemožňují listům provádět základní biologickochemické děje, ovlivňující základní měrou život rostliny. Škodí převážně na brukvovité zelenině, ředkvičkách, ředkvích, křenu, malgoldu, kapustě, kedlubnech, někdy i balkónových rostlinách.

Dřepčíci - ochrana rostlin proti dřepčíkům

Sbírání brouků na jaře je málo účinné, proto je vhodné použití přípravku Decis EW 50 (0,03%), Karate 2,5 WG (0,08%) nebo Zolone 35 EC (0,25%).

Druhy dřepčíků

  • Dřepčík černý
  • Dřepčík polní

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21423 (zahrada-bydleni.cz#8830)


Přidat komentář