Choroby jabloní - strupovitost jabloní

Strupovitost jabloně - Příznaky poškození. Symptomy strupovitosti jabloně. Strupovitost jabloně - vývoj a šíření choroby. Rezistence - strupovitost. Strupovitost jabloně - ochrana.

Strupovitost jabloně - Příznaky poškození

Ventura inaequalis neboli **strupovitost jabloně je choroba, která poškozuje listy, plody i květy jabloně. Na listech způsobuje tmavé skvrny a jejich opadávání. ** Některé napadené plody se deformují a praskají.

Symptomy strupovitosti

Houba napadá listy i plody jabloní, výjimečně i letorosty. Na listech se objevují nejprve hnědozelené, později černé sazovité skvrny, pletivo pod nimi často i nekrotizuje. (Sazovité skvrny se někdy vyskytují i na spodní straně listových čepelí). Onemocnění se projevuje rovněž i na plodech jako různě velké šedočerné skvrny, pokožka v místě napadení korkovatí a někdy praská. Silně napadené listy a mladé plůdky předčasně opadávají. Sklizené ovoce je nevzhledné, často i tvarově zdeformované, popraskaná pokožka se stává vstupní branou pro další choroby, které působí hnilobu plodů. Během skladování se může na ovoci objevit i tzv. pozdní (skládková) strupovitost, kdy se na původně zdravých nenapadených plodech vytvoří drobné černé skvrnky rozeseté často ve velkém množství po celém povrchu jablka. Odrůdy jabloní se liší v náchylnosti k tomuto onemocnění, většina moderních odrůd pro intenzivní pěstování patří k citlivým až velmi citlivým, ale byla vyšlechtěna řada odrůd, které jsou ke strupovitosti rezistentní.

Strupovitost jabloně - vývoj a šíření choroby

** Původce strupovitosti přezimuje na opadlých napadených listech, z nichž se dostává na rašící pupeny.** Z takto napadených částí se pak může šířit až do sklizně. Šíření a vývoj choroby podporuje deštivé počasí a teploty mezi 17 až 24 °C.
**## **Rezistence - strupovitost

V důsledku opakovaného víceletého používání fungicidů se stejnými účinnými látkami nebo s účinnými látkami využívajícími stejný nebo podobný mechanismus působení může dojít k postupnému vyselektování populace patogena rezistentního k těmto účinným látkám. Tento problém se týká zejména systémových fungicidů ze skupiny triazolů (na řadě míst v ČR byl v uplynulých letech zaznamenán silný pokles účinnosti triazolových fungicidů spojený s nástupem rezistence), riziko vzniku rezistence hrozí i u dosud velmi dobře účinných strobilurinových fungicidů - Zato, Discus (viz výsledky testů z pokusných výsadeb VŠÚO Holovousy s.r.o.). V podmínkách ČR již bylo nalezeno několik lokalit, kde byla potvrzena rezistence houby k oběma strobilurinovým účinným látkám - kresoxim-methylu i trifloxystrobinu. (Pozor, vytváří se křížová rezistence, to znamená, že vzájemné střídání strobilurinů neoddálí či nezabrání vzniku rezistence, proto je nutno strobilurinové fungicidy v aplikačním sledu vystřídat přípravky s účinnou látkou z jiné skupiny! Totéž platí i pro triazolové fungicidy).

Z důvodu zabránění nebo alespoň oddálení nástupu rezistencí se doporučuje dodržovat tyto zásady antirezistentní strategie:

  • nepoužívat sólo aplikace strobilurinových (triazolových) fungicidů;
  • kombinovat je s kontaktními fungicidy (captan, dithianon, mancozeb, thiram, tolylfluanid apod.);
  • používat plné dávky strobilurinů (triazolů) ve směsi;
  • nepoužívat blokové aplikace stejných látek (skupin);
  • v případně podezření poklesu účinnosti těchto fungicidů směrovat jejich aplikace mimo období nejsilnějšího tlaku houby;
  • v případě potvrzení rezistence bude nutné vyřazení strobilurinového přípravku ze systému ochrany na několik let. (Klíčovou zásadou antirezistentní strategie obecně je důsledné dodržování aplikačních dávek a střídání přípravků s účinnými látkami z odlišných skupin)

Strupovitost jabloně - ochrana

** Na začátku je třeba jabloň ošetřovat, používejte preventivně působící přípravky (např. Euparen Multi nebo Polyram WG).** V období největšího nebezpečí infekce (od konce dubna do konce května) a za deštivého počasí používejte přípravky léčivé (Baycor 25 WP, Diccus, Hattrick 50 WP atd.). **Spadené listí likvidujte, při řezu koruny se snažte o její provzdušnění. **

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21491 (zahrada-bydleni.cz#9785)


Přidat komentář