Choroby a nemoci hrušní

Strupovitost hrušně - choroba poškozuje listy, plody, květy a velmi často i letorosty. Na listech způsobuje tmavošedé až černé ostře ohraničené skvrny, které nekrotizují a silně napadené listy opadávají. Opadávají i silněji napadené květy a mladé plody.

Choroby hrušní - rez hrušňová

Rez hrušňová napadá listy, čepele, řapíky a vyjímečně také plod hrušní. Na svrchní straně listů se objevují začátkem léta oranžové, oválné, postupně se zvětšující skvrny. V letním období se přibližně 3 měsíce na hruškách napadených infekcí objevují pohárkovité rýhovité aecidie. Skvrny tmavnou a dostávají tmavě červené zabarvení. Rez hrušňová většinou napadá ty hrušně, které pěstujete v blízkosti jalovců.

Ochrana - rez hrušňová

Z chemických přípravků se doporučuje pro ošetření stromů rzí hrušňovou před květem a po odkvětu ošetření preparáty Baycor 25 WP, Saprol New nebo Topas C 50 WP.

Moniliová hniloba plodů

Mezi další, často se vyskytující onemocnění plodu hrušně, patří moniliová hniloba plodů, spojená často s moniliovým vadnutím větévek. Moniliová hniloba plodů je vyvolána napadením vřeckatou houbou Sclerotinia fructigena. Nákaza moniliózou se rychle šíří. Inkubační doba je velmi krátká (7 až 10 dní) a je závislá na vlhku a teplotě. Na plodech se objevují žlutě zbarvená, propadlá místa, na kterých se vytvářejí konidie, které jsou za vegetace roznášeny větrem, hmyzem a nebo odplavovanou vodou.

Ochrana - hniloba plodů

Pokud houba již prorostla do větví hrušně, je nutno větve ihned odřezat a spálit. Důležité je také protrhávání plodů. Proti šíření moniliózy je možné použití chemoterapeutických zákroků ve formě postřiku. Jsou doporučovány i postřiky v době vegetačního klidu. Z fungicidních přípravků se osvědčilo ošetření stromů Rovralem 50 WP, Rovralem Flo a Sporgonem 50 WP.

Strupovitost hrušně

Choroba poškozuje listy, plody, květy a velmi často i letorosty. Na listech způsobuje tmavošedé až černé ostře ohraničené skvrny, které nekrotizují a silně napadené listy opadávají. Opadávají i silněji napadené květy a mladé plody. Větší plody jsou typicky strupovité, často se deformují a někdy i praskají. Na letorostech vznikají tmavé skvrny, které zasychají. Kůra na letorostech je drsná a praská.

Ochrana - strupovitost hrušně

Preventivně působí proti strupovitosti hrušně přípravek Polyram WG. Ošetřovat tímto přípravkem je třeba již od fáze zeleného poupěte a podle průběhu počasí tato ošetření proti strupovitosti opakovat v 7 až 14 denních intervalech až do případného nasazení léčebně působících přípravků. Dobrý léčebný účinek má například Baycor 25 WP, Hattrick 50 WP, Mythos 30 SC a Rubigan 12 EC.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21425 (zahrada-bydleni.cz#8875)


Přidat komentář