Výsadba cibulovin

Mezi cibuloviny vysazované na podzim (v říjnu) patří tulipány, hyacinty a drobné cibulnaté květiny (sněženky, ladoňky, bledule, řebčíky, modřence, kandíky, okrasné česneky atd).

Jaké cibuloviny vysazujeme na podzim?

Mezi cibuloviny vysazované na podzim (v říjnu) patří tulipány, hyacinty a drobné cibulnaté květiny (sněženky, ladoňky, bledule, řebčíky, modřence, kandíky, okrasné česneky atd).

Stanoviště, výsadba cibulovin

Cibuloviny vysazujeme do nakypřené, lehčí půdy obohacené kompostem na slunné stanoviště, vždy růstovým vrcholem cibule vzhůru. Cibule před výsadbou namoříme (nejlépe přípravkem Benlate). Hloubka výsadby závisí na velikosti cibulí.

Cibuloviny potřebují hlubší výsadbu

Pravidlo říká, že vysazujeme 2 - 3krát hlouběji než je délka cibule. Mělkým vysazením cibulovinu špatně chráníme před teplotními výkyvy a bráníme příjmu živin, příliš hluboká výsadba naopak způsobuje špatné kvetení. Obecně platí, že cibulovinám svědčí výsadba do skupin.

U tulipánů a hyacintů dáváme po třech až pěti cibulích ve sponech, podle velikosti asi 10 - 12 centimetrů od sebe.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21392 (zahrada-bydleni.cz#9393)


Přidat komentář