Sněženky - sněženka podsněžník

Vždy po třech letech v době květu sněženek nebo po odkvětu vyjmeme trsy rostlin ze země a ručně je rozdělíme na několik částí, tak abychom nepoškodili kořeny. Trsy přesadíme na nové místo.

Sněženky

Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), rostlina z čeledi amarylkovitých (Amaryllidaceae), je naší nejznámější jarní kvetoucí rostlinou. Tato 10 - 20 cm vysoká, vytrvalá cibulovitá rostlina
se objevuje na zahrádkách často ještě ve zbytcích sněhu. Sněžence se také lidově říká vyskočila nebo koukoříček.

Sněženky - vhodné stanoviště

Sněženkám vyhovuje polostinné stanoviště, půda by měla být výživná a vlhká, nesnáší však přemokření a těžkou půdu. Lužní lesy, příkopy, humózní listnaté i smíšené lesy, vlhké louky, druhotně parky a zahrady, jsou pro sněženku ideálním stanovištěm.

Sněženky - množení

Množí se cibulkami, které se sází na podzim až 15 cm hluboko (aby v létě nezaschly).
Sněženky mají tenkou slupku, která rychle vysychá, proto je nelze dlouho skladovat. Na stanovišti se dobře rozmnožují a vytvářejí nádherné skupiny. Rozšíření na stanovišti můžeme také podpořit dělením trsů. Vždy po třech letech v době květu nebo po odkvětu vyjmeme trsy rostlin ze země a ručně je rozdělíme na několik částí, tak abychom nepoškodili kořeny. Trsy přesadíme na nové místo. Po několika letech můžeme mít zahradu plnou sněženek a navíc sněženky jsou po rozdělení trsů vitálnější.

Sněženeky a použití

Používá se do trvalkových záhonů, trávníků, na obruby záhonů, pro řez květů a na výrobu farmaceutických přípravků.

Sněženky obsahují alkaloidy

Sněženka je mírně jedovatá ve všech částech, nejjedovatější je cibule. Otravy u nás nebyly zaznamenány. Na druhé straně účinnými látkami jsou alkaloidy, jichž bylo nalezeno kolem dvaceti druhů.

Sněženky - ohrožené rostliny

I když se může zdát, že na jaře vidíme sněženky snad v každé zahradě, ve volné přírodě je jejich výskyt velmi řídký a prakticky omezený pouze na lužní lesy a chráněná území. Je zařazena mezi ohrožené rostliny (C3). Trpí zejména ztrátou svých přirozených biotopů, trháním v době květu a vyrýpáváním cibulek.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21379 (zahrada-bydleni.cz#8996)


Diskuze a zkušenosti

renata | 17.02.2015 21:27
Re: Sněženky - sněženka podsněžník V knizce o lecivych rostlinach, jsem se docetla, ze se snezenka drive pouzivala k lecbe obrny, nebo neurologickeho ochrnuti. Nevite o tom nekdo neco?


Přidat komentář