Pěstování žampionů doma

Pěstování žampionů doma - pěstování hub. Pěstování žampiónů a vhodné stanoviště. Postup pro pěstování Žampiónů. Pěstování žampiónů a správná závlaha - zalévání žampiónů. Pěstování žampiónů jak likvidovat kultury žampión.

Pěstování žampionů doma - pěstování hub

Máte rádi žampióny? Tyto houby si můžete vypěstovat také doma. Zde naleznete přesný návod na pěstování žampiónů v domácích podmínkách, když zrovna neholdujete houbaření.

Pěstování žampiónů a vhodné stanoviště

Pro pěstování žampiónů jsou vhodné takové prostory, ve kterých je možné udržovat požadovanou teplotu a relativní vlhkost vzduchu. Místnost bychom měli předem řádně vydezinfikovat a pak do ní můžeme umístit bloky zabalené ve fólii s osázeným nebo prorostlým substrátem.

Postup pro pěstování Žampiónů

 • **Fólii na povrchu bloku lehce propícháme, aby substrát prorůstající podhoubím mohl „dýchat”. V době prorůstání podhoubí se teplota v substrátu má pohybovat v rozmezí 22 – 26°C. Pokud dodržíme teplotu substrátu během prorůstání v tomto rozmezí, proroste substrát během 14 - 16 dnů.
  **
 • **Poté odstraníme z povrchu bloku fólii a pokrýváme ho 3 - 4 cm vrstvou krycí zeminy. Krycí zemina je rašelina speciálně upravená pro tyto účely. Nelze ji zaměnit obyčejnou rašelinou nebo zahradní zeminou.
  **
 • **Prorostlý substrát voní po houbách a je narůžovělý, hustě prorostlý bílou plísní žampiónového podhoubí. Zemina musí být předem dostatečně provlhčená a dezinfikovaná.
  **
 • **Hned po pokrytí zeminou bloky zalijeme. Po 7 - 9 dnech se na 1/3 povrchu zeminy objeví mycelium. Tehdy celou vrstvu krycí zeminy ručně prohrabeme a bez upěchování urovnáme.
  **
 • Podhoubí necháme po prohrabání opět srůst při 25 °C v substrátu a po 2 dnech snížíme teplotu ovzduší, během 2 - 3 dnů na 16 – 17°C chladným vzduchem.

Pěstování žampiónů a správná závlaha - zalévání žampiónů

V případě vysychání povrchu záhonů pouze mlžíme vodou. **Pokud záhony nadměrně vysychají, musíme podlahu pěstírny kropit vodou (zejména v zimním období). **Přecejen jste se vydali do lesa?

Pěstování žampiónů jak likvidovat kultury žampiónů

Kulturu likvidujeme tehdy, když se přestanou vyvíjet další žampióny.** Vyplozený substrát slouží jako velmi kvalitní organické hnojivo na zahrádku.**

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21405 (zahrada-bydleni.cz#9687)


Přidat komentář