Pěstování pokojových rostlin

Pokud mají rostliny dostatek tepla, ale chybí jim světlo – ztrácejí rostliny schopnost správného růstu. A to se projevuje zejména v zimních měsících. Rostliny rostou spíše do délky, žloutnou a ztrácejí svou sytou zelenou barvu.

Pěstování pokojových rostlin

Každá pokojová rostlina vyžaduje jiný přístup. Ten je závislý na individuálních nárocích pokojové rostliny – tj. na způsobu zalévání, hnojení, přesazování, na klimatických podmínkách apod. Pokud se rostlinám nedostává základních potřeb, dochází ke zpomalenému růstu, k uvadání rostlin, k opadávání a žloutnutí listů apod.

Pěstování pokojových rostlin a zálivka

Zálivku je nutné dávkovat s ohledem na jednotlivé druhy rostlin, na vlhkost vzduchu a na počasí. Nedostatečná zálivka může způsobit žloutnutí a opadávání listů – např. u azalek. Žloutnout mohou i jen špičky listů (šachor). Kvetoucí pokojové rostliny rychle uvadají a shazují poupata. Rovněž i nadbytek zálivky může způsobovat žloutnutí listů, uvadání a hnití kořenů. Špatná zálivka může způsobit, že se rostlina doslova obsype různými škůdci.

Pěstování pokojových rostlin - správná vlhkost

Uvadání rostlin může způsobovat také nedostatečně zvlhčený vzduch, který se vyskytuje zejména v přetopených místnostech. Rostliny můžeme zvlhčovat pomocí postřikovačů a dbáme na to, aby neměly rostliny zaprášené listy.

Pěstování pokojových rostlin - správná teplota

Pokud rostliny nemají dostatek tepla, projevuje se to zpomaleným růstem a vznikem houbových chorob. Každá rostlina při nedostatku tepla reaguje jinak. Některým rostlinám mohou opadávat květy, ohýbat se a měknout listy. Ani příliš velké teplo rostlinám neprospívá, protože nadbytek slunečního záření se může projevit spálenými listy, které se projevuje červenohnědým zabarvením.

Pěstování pokojových rostlin - množství světla

Pokud mají rostliny dostatek tepla, ale chybí jim světlo – ztrácejí rostliny schopnost správného růstu. A to se projevuje zejména v zimních měsících. Rostliny rostou spíše do délky, žloutnou a ztrácejí svou sytou zelenou barvu. Rovněž nadbytek světla může některé citlivé rostliny zaskočit a poškodit listy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21397 (zahrada-bydleni.cz#9512)


Přidat komentář