Měsíční jahody a jejich pěstování

Měsíční jahody vysazujeme na záhon v prvních červnových dnech. Zelené sazenice ošetřujeme před výsadbou proti fytoftorové hnilobě kořenů. Sazenice máčíme až po kořenový krček 20 minut v 0,25 % roztoku přípravku Aliette WP 80.

Měsíční jahody

Měsíční jahody jsou velmi oblíbené ovoce, které na svých zahrádkách pěstujeme. Pěstování měsíčních jahod není náročné. Návod na pěstování měsíčních jahod naleznete zde.

Měsíční jahody - výsev

Semena vyséváme v únoru do truhlíků, a nechejte klíčit při teplotě 18 – 24°C. Rostliny přepichujeme ve fázi dvou pravých listů.

Měsíční jahody - výsadba

Měsíční jahody vysazujeme na záhon v prvních červnových dnech. Zelené sazenice ošetřujeme před výsadbou proti fytoftorové hnilobě kořenů. Sazenice máčíme až po kořenový krček 20 minut v 0,25 % roztoku přípravku Aliette WP 80. Správně zasazená sazenice nesmí mít srdíčko pod zemí, tedy zasypané půdou, ale ani příliš vytažené nad povrch, aby vyčníval kořenový krček.

Měsíční jahody - spon výsadby

Spon výsadby při pěstování měsíčních jahod by měl být 15 x 15 centimetrů.

Měsíční jahody - důležitá zásada

Měsíční jahody nevysazujeme na záhony, kde se v předešlém roce pěstovaly jahody, protože dochází k únavě půdy i koncentraci chorob a škůdců. Optimální časová prodleva by měla být 3 roky.

Měsíční jahody - množení

Měsíční jahody množíme semenem. Semeno vysévejte do květináčů a nechte klíčit při teplotě 18-24°C.

Zálivka pro měsíční jahody

Měsíční jahody vyžadují stále vlhký substrát, ne však přemokřený.

Hnojení měsíčních jahod

Přihnojovat musíme velmi opatrně, aby se hnojivo nedostalo na rostlinu, protože by mohlo dojít k popálení listů. Hnojivo můžeme také zapracovat do půdy mělkou okopávkou. K přihnojování se nejčastěji používá ledek vápenatý.

Choroby a škůdci měsíčních jahod

Měsíční jahody netrpí téměř žádnými chorobami.

Odrůdy měsíčních jahod

  • RUJANA

  • DELICIOUS

  • BARON SOLEMACHER

Zajímavost

Frigo sadba jsou upravené chlazené sazenice, které mají větší kořenovou část a kořenový krček se srdéčkem, nemají listy, často ze sazenic již vyrůstají zárodky květů. Kořeny u Frigo sadby nesestřihujeme, jen volně rozložíme do jamky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21410 (zahrada-bydleni.cz#9792)


Diskuze a zkušenosti

MilanT. | 15.10.2010 16:44
měsíční jahody dotat Některé plody některých rostlin ještě před dozráním hnijí. Nevíte co rostlinám chybí? Dík za případnou odpověď


Přidat komentář