Jak pěstovat orchideje

Obtížnost pěstování orchideje. Cena - orchideje. Jak vypadají orchideje - nejsou stejné? Jsou orchideje cizopasné? Rostou orchideje jenom v tropech? Potřebujeme pro pěstování orchidejí skleník? Snášejí orchideje průvan? Jak často kvetou orchideje?

Obtížnost pěstování orchideje

Nikoli, mnoho rodů orchidejí se nepěstuje obtížněji než jiné kvetoucí rostliny. Kdo přesto pravidelně své květinky zalévá až uhynou, nemůže mít štěstí ani s orchidejemi. Tak jako každá rostlina potřebuje orchidej vyvážený vztah mezi zálivkou, hnojením, světlem, stanovištěm, teplotou a čerstvým vzduchem. Všeobecně platí, že kdo pěstuje po několik let kvetoucí rostliny uvnitř či venku, naučí se rychle správně zacházet i s orchidejemi. Kdo je připraven dodržovat jistá pravidla, ten bude mít ze svých orchidejí trvalou radost.

Cena - orchideje

Dnes již nikoli. Dříve byly orchideje luxusním objektem a zálibou jen opravdu bohatých. Tyto doby jsou za námi. Moderním způsobem komerčního pěstování, jako meristémovým (tkáňovým) rozmnožováním, jsou orchideje dostupné za přijatelné ceny i lidem s tenkou peněženkou. Kdo má hlouběji do kapsy, koupí si například odkvetlé rostliny na trhu nebo v zahradnickém centru nebo počká na zvláštní akci. Samozřejmě kdo chce, může vydat větší obnos za zvláštní druhy či rarity.

Jak vypadají orchideje - nejsou stejné?

Úplně naopak! Žádné čeledi nejsou tak bohaté na varianty jako právě orchideje. Kromě toho jsou orchideje velmi rozsáhlou čeledí květin a žijí v různých životních podmínkách, z kterých vyplývá jejich rozmanitost. Od Mystaciddium caffrum velkého jako náprstek přes Renanthera storiei o velikosti několika metrů až k Vanilla planifolia dlouhé více než 10 m oplývají orchideje nejúžasnějšími a nejrozmanitějšími tvary, velikostmi, vzrůstem a vůněmi. Mnohé květy orchidejí vypadají jako živočichové. Tuto vlastnost nazýváme mimikry. Připomínají kolibříky, čmeláky, stonožky nebo motýly a jsou také právě jimi opylovány. Mnohé orchideje mají květy, které nejsou větší než komár. Květy jiných orchidejí dosahují velikosti kuchyňského talíře. Vyskytují se rovněž orchideje rostoucí pod povrchem země. Moderními způsoby šlechtění a pěstování mohou být růstové formy a tvary, velikost i barvy květů orchidejí ještě znásobeny.

Jsou orchideje cizopasné?

Nejsou, z 25 000 přírodních forem je jenom velmi málo cizopasných, zato žijí velmi mnohé druhy orchidejí epifyticky. To znamená, že rostou na větvích, kmenech nebo ve vidlicích větví živých i odumřelých a na podklad jen přisedají a přidržují se ho, rostlině neškodí, nebo jen zcela nepatrně. Epifytický způsob života má velké přednosti: orchideje jsou blíže ke světlu, využívají lépe dešťových srážek, a přesto po nich vysychají velmi rychle. Ve vidlicích větví uvízne listí stromů, které slouží orchidejím jako substrát a hnojivo. Kromě toho jsou tam lépe chráněny před velkými zvířaty.

Rostou orchideje jenom v tropech?

Velmi mnohé rody a druhy pocházejí skutečně z tropů. V blízkosti rovníku se nalézají nejrozmanitější orchideje. Areál čeledi je však nesmírně široký - zasahuje až nahoru po Aljašku a Grónsko a dolů po Ohňovou zemi. Rozumí se tedy samo sebou, že orchideje, které jsou domovem na Aljašce, mají jiné pěstitelské nároky než orchideje z tropického Bornea. Kromě geografické rozmanitosti nutno brát při pěstování v potaz rovněž nadmořskou výšku, v níž se jednotlivé druhy v přírodě vyskytují. To proto, že s měnící se nadmořskou výškou se mění rovněž tepelné, vlhkostní a světelné poměry. Pro milovníky orchidejí je předností mnohostrannost teplotních nároků různých rodů orchidejí. Je jedno, při jaké teplotě se pěstitel orchidejí lépe cítí, ať už je to příjemné teplo nebo chladno - vždy se najdou k tomu vhodné orchideje, jenom musíme vědět jaké! S výjimkou oblastí okolo obou pólů vyskytují se orchideje téměř ve všech zemích světa, tedy také v Evropě. Orchideje, které jsou domovem tam, nejsou zdaleka tak nápadné jako druhy tropické, hlavně ne velikostí květů. Jejich tvarová rozmanitost je však obrovská.

Potřebujeme pro pěstování orchidejí skleník?

Nikoli. Pěstování orchidejí ve sklenících má sice výrazné přednosti, pokud se týká nabídky rostlin, zalévání a boje proti škůdcům, a mnohým druhům orchidejí se ve skleníku daří lépe, avšak vcelku se vyskytuje obrovský výběr druhů a hybridů orchidejí vhodných pro okenní parapet. Při volbě orchidejí bychom proto měli zjistit, jaké má vybraná rostlina fyzikální, tedy teplotní, vlhkostní a světelné nároky a zvážit, zda jí můžeme poskytnout potřebné životní podmínky bez větších nákladů. Přitom má pěstování na okenním parapetu nepřehlédnutelnou přednost — již malý počet orchidejí může přinést měsíce trvající bohatství květů přímo do obytného prostoru. Mimo to se vyskytuje nesčetné množství orchidejí vhodných pro pěstování při umělém osvětlení ve sklepních prostorách a některé formy s nízkými teplotními nároky jsou odolné proti chladu a mohou být rovněž umístěny venku v zahradě.

Snášejí orchideje průvan?

Čerstvý vzduch orchideje potřebují a velmi jim prospívá, ne však přímý silný průvan, především při teplotách kolem 0 °C. Silný průvan pomáhá při napadení mšicemi, v zimě však zvyšuje možnost napadení bakteriemi a houbami. Nejlépe se daří orchidejím při lehkém stálém vánku. Přímo před nebo pod klimatizací rychle chřadnou, naproti tomu je docela dobře vhodné místo nahoře nad topením, nikoli však přímo před ním.

Můžeme pěstovat orchideje v běžné květinové zemině?

Nikoli, neboť většina orchidejí se v této zemině udusí během několika týdnů. Vyskytuje se jen velmi málo rodů a druhů terestrických orchidejí, kterým se daří v květinové zemině, například Bletilla striata, Pleione, Orchis, Dactylorhiza a Cypripedium. Ty vzdorují zimě a hodí se do záhonu v zahradě. Pro všechny ostatní nabízejí speciální orchidejové substráty zahradnictví pěstující orchideje a mnohá zahradnická centra. Kupujte vždy vysoce kvalitní zeminu, i když je dražší, neboť vaše rostliny se vám za to odvděčí.

Musí být orchideje stále ve vlhku?

Naopak! Většina orchidejí vyžaduje, aby po každém zalití substrát nejprve oschnul, jak je to obvyklé v přírodě mezi jednotlivými dešti nebo v delších periodách sucha. V oblastech jako je Florida nebo Madeira pěstují lidé své orchideje na zahradě a mohou se částečně nebo zcela zřeknout zalévání, neboť relativní vlhkost vzduchu přesahuje většinou 90 %. Stálé přemokření orchidejí v severní Evropě na okenních parapetech vede oproti tomu k pomalému, ale neodvratnému úhynu.

Jak často kvetou orchideje?

To závisí zcela na tom, ke kterému druhu a rodu orchidejí patří a jak jsou zdravé. Většinou kvetou všechny orchideje jednou do roka, mnohé dvakrát. Druhy jako Psychopsis dokonce šestkrát až dvanáctkrát, jiné jsou stálekvetoucí a kvetou nepřetržitě několik let. Moje Epidendrum anceps kvete nyní déle než sedm let bez přerušení od té doby, co jsem ho kvetoucí vystavovala na výstavě květin. Mívá průměr okolo půl metru a nese ne méně než 13-16 stonků s drobounkými, nenápadnými hnědými květy. Také Paphiopedilum chamberlainianum kvete neúnavně.

Jak dlouho kvetou orchideje?

V závislosti na druhu nebo hybridu kvetou orchideje různě dlouho: některé až tři týdny (například různé katleje a dendrobia), naproti tomu u mnohých druhů rodu Paphiopedilum nebo Phalaenopsis vydrží květ na stejném květním stonku několik měsíců (například u Paphiopedilum chamberlainianum až dva roky).

Musíme odkvetlé orchideje odstraňovat?

Pokud věnujeme orchidejím péči odpovídající druhu, jsou to rostliny žijící velmi dlouho. Zpravidla kvetou každý rok jednou až dvakrát, dobře rostou a poskytují nám radost spolehlivě po dobu mnoha let. Začátečník lehce podlehne přesvědčení, že má orchideje pořádně zalévat (a tak je beznadějně přelévá) a má je každý rok přesazovat. To zachrání mnohé přelité rostlině život. Že orchideje mohou žít snadno tak dlouho jako jejich majitelé, ukazují potomci orchidejí dovezených v 19. století, kteří rostou a kvetou ještě dnes. Také rostliny, které se objevují v obchodech jako poprvé kvetoucí, jsou již nejméně dva roky a většinou právě pět až deset let staré.

Voní orchideje?

Mnohé orchideje voní, mnohé však nikoli. Některé orchideje voní tak pronikavě, že je vůní naplněn celý skleník nebo celá místnost. Jiné naproti tomu voní tak něžně, že můžeme vnímat jejich vůni jenom v jejich bezprostředním okolí. Několik málo orchidejí, například Epidendrum nocturnum, voní pouze v noci. Mnohé odstíny vůní je velmi těžké popsat, ale jiné mohou až neskutečně upomínat na známé vůně: na konvalinku (Bifrenaria harrisoniae), petrklíč, skořici (Lycaste aromatica, Laelia tenebrosa, Encyclia cochleata) nebo čokoládu, vanilku (Oncidium 'Sharry Baby', Ornithorhynchum, x Miltonidium 'Katrin Zoch'), citron (Epidendrum difforme). K tomu přistupují květinově sladké vůně ve všech variacích. Rozmanité vůně splňují stejný účel jako nápadné tvary květů a barev: mají přilákat určitý hmyz nebo ptáky pro opylení. Vůně slouží jen k zachování druhu, a ne pro příjemné pocity našeho nosu. Bohužel jsou také pachy, které nemůžeme při vší lásce k orchidejím nikdy označit jako vůni. Tak mohou půvabně vyhlížející orchideje rozšiřovat nepříjemný, mršině podobný zápach nebo přinejmenším být ošklivě cítit, jako třeba některé druhy Cirrhopetalum nebo Bulbophyllum, u kterých jsme raději, když taková rostlina odkvetla.

Můžeme orchideje přemísťovat?

Zpravidla ano. Mínění znalců orchidejí se poněkud rozcházejí, od „v žádném případě” až po „kdykoliv”. Já patřím k lidem, kteří hájí „kdykoliv”. To je ve shodě s tím, že rostlina si zvyká na nové stanoviště nejprve pomalu a musí tam stát dva roky, aby se cítila opravdu dobře. Nemilosrdně proti opačnému mínění vláčím své orchideje bytem a postavím je přesně tam, kde bych je chtěla mít. Když dospěji k náhledu, že potřebují změnu nebo jiné světelné podmínky, tak to vyzkouším. A vskutku některé orchideje, jež umíněně odpíraly kvést, jsem přiměla přemístěním ke kvetení. Je proto nutné rostliny, které nechtějí znovu rozkvést, zkusit přemístit!

Trpí orchideje transportem?

Právě koupené orchideje přinášíme zpravidla domů co nejrychleji. O jejich relativní robustnosti však svědčí, že mohou být bez problému zasílány v kartonech.

Pro přepravu autem je třeba poznamenat několik pravidel:

Postavte orchideje v autě tak, aby nespadly a aby se třením nemohla odlomit poupata. Právě koupené orchideje nenechávejte v zimě stát po několik hodin v mrazivém autu. To platí rovněž pro letní vedra a pražící slunce, neboť květy zvadnou, případně může dojít k popálení listů.

Jsou v přírodě rostoucí (botanické) druhy chráněny?

Ano, zákonná opatření různých států chrání v přírodě planě rostoucí rostliny. Mimo to jsou upraveny i podmínky dovozu a vývozu kříženců (hybridů). Místo toho raději kupujte rozmnožené orchideje přímo od pěstitelů. Mnohé druhy se dají rozmnožovat vegetativně a mohou se vzájemně směňovat s jinými orchidejáři. Bohužel se stávalo a stává, že celé rody orchidejí byly a jsou vyhubeny rychleji, než mohly být botanicky popsány a klasifikovány. Zejména zakázaný, ale v mnoha tropických oblastech praktikovaný sběr orchidejí z deštného pralesa a rovněž ztráta původního životního prostředí drancováním, vypalováním nebo polním hospodařením se tak postaraly o zmizení mnohých druhů orchidejí z přírody. Rovněž krádeže hrají nemalou roli. V národním parku Everglades na Floridě bylo ukradeno tolik orchidejí, že zbylé exempláře byly uvazovány na stromech ocelovým drátem na ochranu proti zlodějům.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21372 (zahrada-bydleni.cz#8917)


Přidat komentář