Guzmánie - Guzmania minor

V létě hnojíme guzmánii jedenkrát za 14 dní polovinou dávky speciálního tekutého hnojiva pro broméliovité rostliny, rozpuštěného ve vodě. Mladé rostliny přihnojujeme plynným CO2. Guzmánii přesazujeme na jaře 1x za rok.

Charakteristika - rady pro pěstování Guzmania minor

Guzmania minor pochází ze střední a Jižní Ameriky, z čehož vyplývá, že má ráda teplo. Nejvíce jí vyhovuje normální pokojová teplota okolo 23 °C, ale snese i teplotu až kolem 29 °C. Starší rostliny mají raději chladnější místa, o teplotě okolo okolo 18°C. Teplota by každopádně nikdy neměla klesnout pod 15 º C. Nejideálnějším stanovištěm pro pěstování guzmánie je stinné a klidné místo. Rostlina je velmi náchylná na průvan!! Guzmania minor potřebuje vysokou vlhkost vzduchu ( až 85%), proto rostlinu často rosíme.

Zalévání Guzmanie minor

Rostlina má ráda vodu, a proto by zemina v květináči neměla nikdy vyschnout. Pěstujeme-li při nízké teplotě, omezíme i zálivku. Vydatně zaléváme měkkou, odstátou vodou. Pokud nemá Guzmania minor dostatečnou zálivku, listy odspodu žloutnou nebo se na nich objevují skvrny.

Guzmanie minor - hnojení a substrát

V létě hnojíme guzmánii jedenkrát za 14 dní polovinou dávky speciálního tekutého hnojiva pro broméliovité rostliny, rozpuštěného ve vodě. Mladé rostliny přihnojujeme plynným CO2. Guzmánii přesazujeme na jaře 1x za rok. Dno květináče vysypeme malými kamínky, aby mohla odtékat přebytečná voda, zeminu při přesazování příliš nestlačujeme. Guzmania minor má ráda lehkou a propustnou zeminu z části složenou z rašeliny. Nevhodnější pěstební substrát se skládá z 1 dílu listovky, 1 dílu rašeliny, 1 dílu borové jehličnatou a 1 dílu polystyrénu. PH substrátu je 5—5,5.

Kvetení- Guzmanie minor

Rostlina vytváří během léta velké, červené květy.

Guzmanie minor a její množení

Při jarním přesazování můžeme rozdělit větší rostlinu na dvě části, a poté přesadíme do menších květináčů. Guzmánie se může také množit semenem, ale tento způsob rozmnožování je náročnější.

Choroby Guzmanie minor

Hnědé a zaschlé špičky listů

Příčinou je příliš suchý vzduch. Rostlinu celou prohlédněte, zda netrpí sviluškami a odstraňte její odumřelé části.

Listy jsou pokroucené a skvrnité, spodní listy žluté

Příčinou je nedostatečná zálivka. Substrát broméliovitých rostlin musí být stále vlhký.

Opadávání listů

Příčinou je příliš suchý vzduch. Broméliovité rostliny jsou na suchý vzduch obzvláště citlivé.

Stonky jsou ochablé a zahnívají

Příčinou je nadměrné chladno, nebo v zimním období příliš vlhký substrát.

Listy jsou popálené a ztrácejí barvu

Příčinou je silné sluneční záření. Rostlinu tedy co nejdříve přemístěte na stanoviště se zastíněním. Sluneční paprsky by mohly způsobit úhyn rostliny.

Škůdci Guzmanie minor

Mezi nejznámější škůdce, kteří na rostlině škodí jsou svilušky, třásněnky, červci, mšice a červci.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21394 (zahrada-bydleni.cz#9467)


Přidat komentář